Akademik Çevre İçin Kaygılarım...

Yaklaşık yirmi yıl öncesinde  araştırma görevlisi olarak heyecanla kariyerime başladım... O tarihten günümüze değin üniversitelerde  kaliteden, ahlaktan, erdemden,  ödev ve sorumluluk bilincinden uzaklaşıldığına şahit oluyorum... Eğitimli insanların, ilim adamlarının erdemden, ahlaktan, adaletten ayrıldığını görüp üzülüyorum... Liyakatsizliğin ve  kayırmacılığın üniversitelerde de yaygınlaşmasından ve kurumsallaşmasından kaygı duyuyorum... Eğer biz, yani eğitim ve bilim insanları böylesine bir ahlak erozyonu içerisinde bulunuyorsak yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin ve genç bilim adamlarının erdemli ve ahlaklı olmalarını nasıl bekleyebiliriz?

"At sahibine göre kişner" demiş atalarımız.... Eğer biz yetiştirdiğimiz genç nesillere örnek olamıyorsak, işte o zaman gelecek için çok daha ciddi kaygılarımız olmalıdır ve olacaktır...Sıradan insanlardan çok farklı sorumluluklarımızın olduğunu neden unutuyoruz?

Can Aktan

 “Zhantang dedi ki:

Bir iş arkadaşı aradığınız zaman,

bu kişi öğretmeniniz olmaya layık,

her zaman saygı ve onur duyacağınız

ve iş yaparken örnek alabileceğiniz biri olmalıdır,

böylece ilişkinizin yararı olur.

Sizden yalnızca biraz daha iyi olan bir öğretmeni,

sizin henüz erişemediklerinize karşı izlemelisiniz.

Fakat bir öğretmen sizinle eşitse,

böyle bir öğretmene hiç sahip olmamak daha iyidir.”

Zen Dersleri*

 

“Konfüçyüs bir öğrenciye dedi ki:

Örnek bir bilgi insanı ol, sıradan bir bilgiç değil.”

Konfüçyüs Düşüncesinin Temelleri **

 

 

“Erdemi öğretmemek, öğrenmemek, adaletle karşılaşıldığında onu benimsememek ve iyi olmayanı değiştirememek; işte benim kaygılarım.”

Konfüçyüs

 

 

 

* Zen Dersleri, (Liderlik Sanatı), İngilizce’ye Hazırlayan: Thomas Cleary, (Çev:Ş.S.Kaya), İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınevi, 1993.s. 58.

** Konfüçyüs Düşüncesinin Temelleri, İngilizce’ye Çeviren ve Sunan: Thomas Cleary, İstanbul: (Çev:S.Özbudun),Anahtar Kitaplar Yayınevi, 1996.s. 135.