VİZYON VE MİSYON

VİZYON, MİSYON, DEĞERLER VE İLKELER

Bir öğretim üyesi ve bir araştırmacı olarak tüm akademik yaşamım boyunca daima bilgiye değer verdim, sürekli bilgiler öğrenmeye çalıştım, bilgilerimi başkalarına aktarmaya ve paylaşmaya  gayret gösterdim.... Bir çok yerde yaptığım konuşmalarda ve yazılarımda "değişimin sorumluluğu bizlerdedir..." mesajının altını çizmeye çalıştım. "Bizlerin, yani toplumda bir ölçüde 'elit' konumunda olanların değişim için sorumluluğu yığın halk kitleleri içerisindeki herhangi bir bireyden çok daha fazladır" görüşümü her zaman ve her yerde yineledim.  Toplumu yönetme gücünü elinde bulunduran liderlerin, parasal gücü elinde bulunduran kişi ve kuruluşların, eğitim ve araştırma çalışmaları ile topluma yön gösterici olması gereken öğretmen ve araştırmacıların, kitle iletişim araçları ile halka bilgi sunan yazar, çizer, gazeteci ve televizyoncuların sorumluluğu, yaşamını geçindirmek dışında hiç bir "etkili" gücü olmayan kişilerden çok daha fazladır... Bir bilim adamı olarak bu bilinç içerisinde daima sorumluluk ahlakına sahip olmaya çalıştım, bunun için çalışmalar yaptım ve yapıyorum. Bu web projesi de bu sorumluluk ahlakı gereği olarak hazırlanmıştır.

LİYAKAT...

Sahip olduğum ünvana   ve "bilim adamı" nitelemesine daha fazla layık olmaya çalıştım, çalışıyorum ve çalışacağım.

"Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok.

Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok." 

Mevlana Celaleddin Rumi

ERDEM... 

"Hiç bir şey erdemden daha güzel değildir"

Mingjiao

Erdem, sahibi olmak, erdemleri tanımak, öğrenmek, korumak ve geliştirmek... Kalbimin derinliklerinde her zaman erdem ve ahlak sahibi bir birey olmanın mutluluğunu ve huzurunu taşıdım.   

"İyi insanlar erdemi sevdikleri için kötü şeyleri yapmaktan nefret ederler. Kötü insanlar cezalandırılmaktan korktukları için kötü şeyler yapmaktan nefret ederler."

Horace

GLOBAL DEĞERLER

Bugüne değin yayınlanan tüm yazılarımda insanlık tarihinin bilgi ve tecrübesi sayesinde öğrendiğimiz   global değerleri savundum. İyi bir sosyal düzenin bu global değerler üzerine inşaa edilebileceğine inandım ve inanıyorum:

Ekonomik özgürlüklerin mevcut olduğu bir  ekonomik düzen (piyasa ekonomisi),

Siyasal özgürlüklerin mevcut olduğu bir  siyasal düzen (demokrasi),

Anayasal hukuk devleti,

Ahlak ve erdem,

Hoşgörü,

Kalite,

Bilgi,

İnsani gelişme,

Adalet,

Çevreye ve doğaya saygı,

CanaktanWEB ağı içerisindeki siteler  bu  belirtilen global hedeflerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için hazırlanmıştır.

 

Ben

Can Aktan,

Eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetlerimi dürüstlük ve sorumluluk ahlakı çerçevesinde yürüteceğime,

Öğrencilerime değer vereceğime ve onlara sürekli yeni bilgiler öğretmeye çalışacağıma,

Öğrencilerimi çalışmaya motive edeceğime, performanslarını ve başarılarını ölçmeye ve ödüllendirmeye çalışacağıma, ezberciliği değil, yenilikçi ve yaratıcı düşünmeyi ve araştırmayı özendireceğime ve destekleyeceğime,

Bilgiyi sürekli paylaşacağıma, bilgiyi asla tekelimde tutmayacağıma, bilim adamı yetiştirmek için elimden gelen tüm çabayı sarfedeceğime,

Eğitim faaliyetlerimde öğrencilerimin yapıcı eleştirilerini öğrenerek sürekli kendimi geliştireceğime,

Bilimsel araştırma faaliyetlerimde bilginin ve öğrenmenin sonsuz olduğu gerçeği ile hareket ederek sürekli yeni bilgiler öğrenmeye gayret edeceğime,

Global değerler ve bilimsel doğrulara bağlı olarak bilimsel çalışmalarımı sürdüreceğime,

Bilimsel araştırma ahlakına değer vereceğime, sahip olacağıma ve koruyacağıma,

"değişimin sorumluluğu bizlerdedir" bilinci içerisinde hareket edeceğime,

Öğrencilerime, içinde yaşadığım topluluğa, ülkeme ve tüm dünyaya yararlı bir insan olmak için sürekli gayret edeceğime

söz veriyorum.

 

 Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Etiği İlkelerini Onayladığıma ve Bu İlkelere  Uygun Davranacağıma Dair Yemin.