KEM GÖZLÜ İNSANLAR

 VE ÇEKEMEMEZLİK GİBİ AYLAK BİR TUTKU PEŞİNDE KOŞAN  İNSANLARA...


 "Hicivlerinde, kimi hedef aldığını niçin açıkça yazmıyorsun?" diye sormuşlar Şair Eşref'e..

O da şöyle cevap vermiş:

"Yazdıklarım bütün değeri düşük insanlara uygulansın,

numarasız gözlük gibi kullanılsın diye isim belirtmiyorum."


 

Her kim bu sayfayı ziyaret ederse bilsin ki, insanlar ikiye ayrılır: değeri yüksek insanlar ve değeri düşük insanlar... Değeri yüksek insanlar, çalışırlar, üretirler, kendilerine, çevrelerine, ülkelerine ve tüm insanlığa katkılarda bulunurlar. Değeri yüksek insanlar; bilgi, liyakat, erdem, etik, kalite, adalet gibi "en yüksek iyi" leri ararlar, bu değerleri benimserler, bu değerlerin yaygınlaşması ve kurumsallaşması için çaba sarfederler.

 

Değeri düşük insanlar ise kem gözlü insanlardır... Tembellik, aylaklık, rehavet ve atalet içinde olmakla kalmazlar... Çekememezlik gibi adi bir hastalık içinde kıvranıp dururlar... Çalışan ve üreten insanları engellemeye, yıkmaya çalışırlar...

 

Eski bir Roma atasözünün dediği gibi:

 "invidia festos dies non agit."

Yani ; "çekememezlik durmak eğlenmek bilmez."

 

Ünlü filozoflardan Francis Bacon da çekememezliği "aylak bir tutku" olarak yorumlar... Aylak bir insanın durmaksızın başkalarını engellemek , yolunu kesmek için kötü düşüncelerle meşgul olması ne tezat değil mi!...

 

 Yine  Bacon'un dediği gibi: "çekememezlik, güneş ışınlarını andırır; sırtlara, dik yamaçlara, düzlüklerden daha sert vurur." 

 

Yaşadığımız dünyada da böyle değil midir?

Çalışan ve üreten insanların  önüne setler çekildiğini görmez miyiz, bilmez miyiz!...

 

Bir yazarın dediği gibi...

 

"Yengeç sepetine kapak gerekmez; yengeçlerden biri yukarı doğru tırmanmaya başlarsa, ikinci bir yengeç onun arkasından tırmanır ve onu aşağı doğru çeker. Bazı insanlar da yengeçler gibidir." (C.Allen)

 

Ya da Mevlana'nın Mesnevi'nde ifade ettiği gibi...

 

"Alem nimetlerle dolu bir bağ olsa, yılanlar fare avından geri durmayacaktır."

 


 

Bu sayfadaki tüm sözler, değeri düşük kem gözlü insanlar ve çekememezlik gibi aylak bir tutku peşinde koşan herkes için!...

 

Numarasız gözlük gibi kullanılsın diye ben de isim belirtmiyorum...Şair Eşref'in dediği gibi...

 

 Hem birilerine, hem de herkese...

 

Can Aktan

 

 

Bacon

 

 

"Kendi değeri olmayan bir insan başkalarının değerini hiç bir zaman çekemez, çünkü insan gönlü ya kendi üstünlüğü ya da başkalarının kötülüğü ile beslenmek ister, bunların birinden yoksunsa ötekine dayanmak zorunda kalır, bir başkasının üstün değerine ulaşmak umudunu yitirince de, o kişiyi bulunduğu yüksek yerden aşağı çekmekle bir eşitlik kazanmaya çalışır."

Francis Bacon

 

"...yükselenleri çekemezler; böyle bir durumda kendileriyle yükselen kişiler arasındaki uzaklık değiştiği için, sanki göz yanılmasına düşer, başkaları yükselirken kendileri alçalıyor sanırlar."

Francis Bacon

 

"çekememezlik en bayağı, en aşağılık duygudur, geceleyin buğday tarlasına ayrıkotu saçan Şeytan kişiye en çok yaraşan niteliktir. Çekememezlik her zaman, buğday benzeri bütün iyi şeylerin zararına, karanlıkta sinsi işler çevirir."

Francis Bacon

 

"Çekememezlik çok parlayanları söndürüveren bir kovma cezasıdır, dolayısıyla da büyükleri ileri gitmekten alıkoyan bir dizgindir."

Francis Bacon

 


"Yüreklerinizdeki nefret ve kıskançlığı bilirim. Nefreti ve kıskançlığı tanımayacak kadar büyük değilsiniz; bunlardan utanmayacak kadar büyük olun hiç olmazsa."

 

"İncinmiş büyüklenme ve saklanmış kıskançlık. Bunlar bir yalım ve kin çığı gibi kopar onlardan. Ama şunu salık veririm size dostlarım. Cezalandırma eğilimi güçlü olanların hiç birine güvenmeyin. Doğruluklarından çok söz edenlere güvenmeyin."

 

"Ama zehirli örümcekler, başka türlü olsun isterler –“Dünyanın öcümüzün fırtınalarıyla dolması, doğruluğun ta kendisidir”- böyle konuşurlar birbirleriyle. –'Bize benzemeyene öç ve aşağılama kullanacağız!- böyle sözleşir örümcek yürekleri."

 

Friedrich W. Nietzsche