Can Aktan'dan Genç Bilim Adamlarına Tavsiyeler


"...Bilge göz için değil, dünya için çalışır,

ilkinden uzaklaşır, ikincisine yaklaşır."

Lao Tzu

 

“Sadece bir iyi vardır, bilgi; ve sadece bir kötü vardır, cehalet.”

Sokrates

 


"Öğrendikçe her gün daha çok şey bilirsin;

Yol'daysan, her gün bir şeyler kaybedersin.

Kaybede kaybede,

sonunda eylemsizliğe ulaşırsın;

hiçbir şey yapmazsan, yapılmadık  hiçbir şey kalmaz."

Lao Tzu

 


"Gözlerinin cevherini nerelerde  eskittin, beş duyunu nerelerde kullandın?"

Mevlana Celaleddin Rumi

 


"Oku! İnsana bilmediklerini belleten, kalemle yazmayı öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir."

Kuran-ı Kerim

El-Kalem 96/3-4-5

 

 

"1.2.Nun,Kaleme ve (kalem tutanların) yazdıklarına andolsun ki, (Resulüm),sen- Rabbinin nimeti sayesinde -mecnun değilsin.

3.Hiç şüphesiz senin için bitmek tükenmeyen bir mükafata vardır.

4.Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin."

Kuran-ı Kerim

El-Kalem 68/1-4

 

"Yazan birisiyim çünkü, yazmak ilerlemeyi ve gelişmeyi sağlamıştır."

St. Augustine

 

"Okuyarak öğrendiğin kadar, yazarak da öğren."

Lord Acton

 


 

"Sadece iktisat bilen bir  kimse iyi bir iktisatçı olamaz."

Friedrich A. von Hayek

 


 

"İlmin değeri de diğer mumların kendisinden ışık aldığı enerji kaynağına benzer."

Nizamülmülk

 

"Ben manevi miras olarak hiçbir nass-ı kat'i, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış düstur bırakmıyorum.

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır."

Mustafa Kemal Atatürk

 


“Mimarlarınızın yaptıkları binalar hiçbir temele dayanmıyor. Bu temel bir kez sağlansa, herhangi bir dev yapının inşasına yardım elini uzatmaktan kaçınmayacağım, ama önce Dos Pusto (Bir yer ver ki dayanayım) diyorum.”

Edmund Burke

 


“İlim ilim bilmektir,

İlim kendin bilmektir,

Sen kendini bilmezsen,

Bu nice okumaktır.”

Yunus Emre

 


“Üstat dedi ki; iradeni gerçek prensipler için kullan. Erdemli olan şeyleri kazanmaya çalış. Kendini iyiliğe ver. Eğlencelerin sanat için olsun."

Konfüçyüs

 


“Başlayan yarısını başarmış demektir.”

Horace

 


"Yüksek makamların şunun bunun aracılığı ile verilmesi doğru değildir. En bilgilisi hangisi ise ona verilmek gerektir... Bir cahilin, sırf eskidir diye bir bilgilinin önüne geçmesi haksızlıktır. Bilgi ve diyaneti olunca, genç de olsa zarar vermez. Yaşlı ile genç, bilgi ile marifette eşit olunca yaşlının önüne geçmesi daha doğrudur. Amma bilgi ve marifetten yoksun olunca 1000 yaşında da olsa halka faydası olmaz. Ve hakkı yanlıştan ayıramaz."

Koçi Bey

 


" Her türlü otorite alçaltıcıdır. Otoriteyi kullananları da, üzerinde otorite uygulananları da alçaltır... Belli bir sevecenlikle ve bazı ödüller ve karşılıklarla birlikte uygulandığında insanı ürkütücü derecede ahlaksızlaştırır. Bu durumda insanlar, üzerlerindeki korkunç baskının daha az bilincine varırlar ve böylece  yaşamlarını, evcil hayvanlar gibi, herhalde başka insanların düşüncelerinin yansıttıklarının bile farkına varmaksızın, başka insanların standartlarına göre yaşayarak, pratikte sanki başka insanların giymekten vazgeçtikleri eski elbiselerini giyermiş gibi ve tek bir an için dahi kendileri olmayarak, tatsız tuzsuz bir rahatlık içinde sürdürürler. Değerli bir düşünür, "özgür  bir insan, biraz  uyumsuz ve isyankar olmalıdır" der. Ve insanlara rüşvet vererek uyum ve itaat göstermelerini sağlayan otorite de aramızda dolaşan aşırı besili bir barbarlık türüdür."

Oscar Wilde


“Geleceğin hayallerini geçmişin tarihinden daha çok seviyorum.”

Thomas Jefferson

 

“Eğer sizi ileriye götürürsem beni takip edin!

Eğer sizi geriye götürürsem beni öldürün!”

Ngo Dinh Diem


“İyi bir oyun için iyi oyunculardan ziyade iyi kurallar gereklidir."

James M. Buchanan

 


“Oyuncuların davranışlarını belirleyen oyunun kuralları (kurumlar) dır.”

Douglas North

 


“Küçük bir isyan daima güzel bir şeydir."

Thomas Jefferson


“Eğitimli  insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar.”

Konfüçyüs

 

“Örnek insanlar adaleti anlar."

Konfüçyüs


"Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value."

Albert Einstein


 

                        "Kem gözlü ve çekemez insanlara bazı mesajlar."