Can Aktan Gözüyle Dünya...

Eski Medeniyetler ve Kültürlerden Post-Modern Ülkelere Yolculuklar...

 

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miraslar


UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miraslar adı altında tarih, doğa, kültür vs. özellikleri yönünden dünyanın en güzel yerlerini bir liste olarak yayınlamakta ve bu güzelliklerin korunmasına doğrudan ve dolaylı katkılarda bulunmaktadır.

Liste için tıklayınız.

 

 © COPYRIGHT 2008, ALL RIGHTS RESERVED CANAKTAN.ORG