www.canaktan.org   

 

 

Anacığımın dizlerine sarılmışım... Fotoğrafçıya ürkek gözlerle bakıyorum...

BİR YAŞAM HİKAYESİ...

1963 yılının Ocak ayında Türkiye’nin insani gelişme yönünden en geri kalmış illerinden birisi olan Ağrı’nın küçük bir kasabasında doğdum.

Terzilik yapan bir baba ve ev işleri ile uğraşan bir annenin oğlu olarak dünyaya geldim... 

İlk ve orta öğrenimimi  Eleşkirt'te Cengiz Topel İlkokulu'nda tamamladım...

Ardından Ankara'da parasız devlet yatılı okulu Maliye Meslek Lisesi sınavlarını kazandım ve lise yıllarını ailemden uzak Ankara’da geçirdim.

Lisans ve lisans üstü eğitimlerimi Dokuz Eylül Üniversitesi’nde tamamladım.

1987 yılında Nobel Ekonomi ödülü sahibi James M. Buchanan'dan aldığım kabul mektubu ile onun başında bulunduğu  Kamu Tercihi Araştırma Merkezi'nde 2 yıl bulundum ve doktora tez çalışmalarımı sürdürdüm...

1994-1995 yıllarında yine Profesör Buchanan'ın girişimi ile Earhart Vakfı'ndan sağlanan maddi destek ile Kamu Tercihi Araştırma Merkezi'nde 1 yıl daha çalıştım.

Bugüne değin elde ettiğim eğitim ve araştırma bursları ile dünyanın dört bir yanında bir çok üniversite ve araştırma enstitülerinde çalışma imkanı buldum.

Türkiye'nin en zengin işadamlarından Selçuk Yaşar'ın yanında uzun yıllar danışman olarak görev yaptım. Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı ve Yaşar Üniversitesi, Mütevelli Heyet Üyesi görevlerinde bulundum.

Devleti ve bürokrasiyi de tanıma fırsatı buldum... İlk olarak daha 16 yaşında iken kaza-i rüşd kararı ile Maliye Bakanlığı'nda çalışmaya başladım... Bakan danışmanlığı başta olmak üzere devlet kurumlarında danışmanlık görevlerinde bulundum.

Son olarak 2008 yılında halen başkanlığını yürüttüğüm Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği'ni kurdum. Bugüne değin çok az sayıda sivil toplum kuruluşunun yapabileceği büyük başarılara imza attık...

Kamu sektörü, özel sektör, üniversite ve sivil toplum... Yarım yüzyıllık eğitim ve çalışma yaşamımın kısa özeti bu....

ve yaşamımın olmazsa olmazı seyahat... Avrupa'dan Asya'ya ; Kuzey Amerika'dan Güney Amerika'nın Antartika sınırlarına; ve Afrika'ya... Dünyanın her tarafında eşsiz ve unutulmaz geziler yaptım...

 

© COPYRIGHT 2007 ALL RIGHTS RESERVED CANAKTAN.ORG