"Ölen insan mıdır, ondan kalacak şey: eseri; Bir eşek göçtü mü, ondan da nihayet: semeri"

M.Akif ERSOY, Hilvan, 21 Mart 1346 (1930)

 

Geride ne bıraktım ve ne bırakıyorum?

Bu soruyu kısaca şöylece yanıtlamak isterim:

Ayinesi iştir kişinin, lafına bakılmaz....

ve bir de Aristo'ya atfedilen bir sözle cevap vermeye çalışayım:

"İnsan kendisinden asla bahsetmemelidir. Kendini methederse şarlatanlık, zemmederse budalalık etmiş olur."

Mütavazi ve sade yaşamı tercih etmiş bir insanım...

semere değil, semerelere bakalım derim daima...

Yaptıklarımı görüpi takdir edenlere şükranlarımı sunuyorum. Hepsi o kadar...

"Prof.Dr. Coşkun Can Aktan, ülkemizin yetiştirdiği en geniş ufuklu, çalışkan ve velut fikir adamlarından birisidir. Bugüne değin bir başına adeta 'think-tank' gibi çalışarak Türkiye'nin temel meselelerini irdeleyen, akılcı ve uygulanabilir çözümler öneren etkili araştırmalar yayınlamıştır."

 

Hasan Celal Güzel, Eski Milli Eğitim Bakanı

 

© COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED CANAKTAN.ORG