www.canaktan.org  

 

 

 

Nobel ödüllü iktisatçı Sir James A. Mirrlees ve Coşkun Can Aktan , Nagoya-Japonya, 2004.

 

Nobel Ekonomi ödülü sahibi Sir James A. Mirrlees ve Japon bilim adamları ile birlikte...

Nagoya, 2004.

 

Mirlees ve benim ortamda bulunan kişi ise Japonya'da ekonomi alanındaki çalışmaları ile

tanınmış Profesör Akira Yokoyama. Akira ile 1987 yılından bu yana dostluğumuz devam ediyor...

 

 

 2004 yılında Ekonomi Politikası Enstitüsü davetlisi olarak Japonya'da bulundum.

Sir James A. Mirrlees ile birlikte bu toplantıya özel olarak davet edilmiş olmaktan ayrıca büyük

bir onur ve gurur duydum..

 

 

 

© COŞKUN CAN AKTAN

 
 

© COPYRIGHT 2007 ALL RIGHTS RESERVED CANAKTAN.ORG