BİLGİ KİRLİLİĞİ ÜZERİNE...

 

“Bilgi pisliğe gömülecek ve domuz sürüsünden

farksız bir kalabalığın ayakları altında çiğnenecek.”
Edmund Burke

 

  

Edmund Burke (1729–1797),  Reflections on the French Revolution adlı eserinde bu sözleri yazıyor... Biz kelimesi-kelimesine bir çeviri yapmak yerine sözün manasına uygun bir çeviriyi daha uygun gördük...

Olağanüstü güzel bir söz...

17 ve 18. yüzyıl Avrupa'sında bilgi henüz büyümekte ve ilerlemekte idi...  Aydınlanma çağının bilge insanları eserleri ile bilgi dünyamıza eşsiz eserler sunuyorlardı...

O yıllarda okumak, araştırmak, yazmak sadece sınırlı bir elit kesime mahsus idi... Bilgiyi paylaşmak, bilgiyi yaymak, bilgiye kolayca erişim sağlamak gibi kolaylıklar henüz sözknusu değildi...

Oysa günümüzde bilgi ve iletişim devrimi ile her şey değişti... Bilgi hızla büyüdü ve her geçen gün akıl almaz bir hızda büyüyor... Bilgiyi yaymak, dağıtmak ve paylaşmak oldukça kolaylaştı... ve son olarak bilgiye erişim zaman ve mekan sınırlarını aştı....

Bugün herkes elindeki akıllı telefonu ile her yerde hızla bilgiye erişim sağlayabiliyor...

Bugün herkes sosyal medya aracılığıyla görüş ve düşüncelerini paylaşabiliyor...

Bugün herkes bir "blog" açarak yazar olabiliyor...

İyi mi oldu? 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatmıza sunduğu yeniliklere karşı olmak ve karşı durmak ancak akılsız insanların düşnebileceği bir şeydir!...

... ama elindeki akıllı telefonu kullanarak akıl ve etik değerlerden yoksun cahil insanların bilgi okyanusunda yarattığı kirlilikler öylesine büyük boyutlara ulaştı ki!

“Learning will be cast into the mire and trodden down under the hoofs of a swinish multitude.”

Bu oldu maalesef!...

 

Belki çok ağır bir söz ama bu oldu!...

 

Domuz sürüsünden  farksız bir kalabalığın elinde bilgi bir silah oldu...

Domuz sürüsünden farksız bir kalabalığın elindeki bir telefon ile insanları karalamak, aşağılamak, hakaretler etmek, dedikodular üretmek çok kolay oldu...

 

Bilgi pisliğe gömüldü....

 

Edmund Burke, muhafazakar düşüncenin (conservatism) kurucusu ya da babası olarak kabul edilen düşünürlerin başında gelir...

 

Muhafazakar bir insan değilim ama bazen eskiyi özlüyorum.. Çok özlüyorum...