BÜROKRASİ ÜZERİNE::

DEVLET MEMURLARI ÜZERİNE...

 

 

  

"Bürokrasi, pigmelerin işlettiği devasa bir mekanizmadır."

Hanore de Balzac

 

Bürokrasi...

Yani kırtasiyecilik... İsraf... Savurganlık... Verimsizlik... Kalitesizlik...

"Bugün git, yarın gel!..."

"Yarın olmazsa öbür gün gel!"...

Yine de olmazsa...

 "Git! istediğin makama şikayet et!.."

 

"Bürokrat için insanca ilişkiler değil, yalnızca nesne ilişkileri vardır. İnsan evrağa dönüşür. Evrağa verilen sayı ile belirgin kılınan, ölmüş bir varlık olarak evrağın akışına girer. Bu varlık, şahsen çağrıldığı zaman bile bir kişi değil, yalnızca 'olay'dir. 'Konu' ile ilgili olmayan ne varsa akıp gitmiştir. Resmi dairelerin koridorları aşağılanma kokar. Sigara içmek kesinlikle yasaktır. Bu yasağın kapsamına soluk almak da girer. Buna karşılık yürek çarpıntısına izin vardır, dahası çarpıntı olması istenen bir şeydir. Her türlü ümit uçup gider. Kapıdan kapıya gönderilen kişiye suçluluk duygusu aşılanır. Buraya giren, yalnızca bir vizite kağıdı ya da pasaportunun uzatılmasını istese bile kendini suçlu duyumsar. En iyi olasılıkla bir dilek sahibidir, aslında ise suçludur."

Franz Kafka

 

***

 

Evrak!

Dosya!

Yazışma!

Mevzuat!

"Mevzuatta ne yazıyorsa biz onu yapmak zorundayız!."

"Ne yapalım haklısınız ama elimiz kolumuz bağlı!..."

 

 

***

Nepotizm: akraba kayırmacılık

Kronizm: eş-dost kayırmacılık

Patronaj...

Partizanlık: siyasal kayırmacılık

Özetle, her yede kayırma-kollama...

Torpil...

Rüşvet...

Zimmet...

İhtilas... İrtikap...

Hırsızlık...

Yolsuzluk...

Yasal soygun...

Rant kollama..

Özetle, her türden siyasal ahlaksızlıkların mevcut olduğu bir yer...

 ve devlet memurları...

Tembellik...

Rahatlık...

Rehavet...

Yan gel yat!

İş güvencesi!...

Ölünceye değin iş garantisi!

"Devlet memurları, başsız çivi gibidir; içeri sokabilirsiniz ama dışarı çıkaramazsınız."

Amerikan atasözü...

 

Bürokrasi...

 

Benim bürokrasiden anladığım budur!..

 

Bürokrasi üzerine yazdığım tüm kitaplarda anlattığım bunlardır:

 

 

 

Coşkun Can Aktan neredeyse tüm akademik yaşamı boyunca 

devletin (bürokrasinin ) görev ve fonksiyonlarının , güç ve yetkilerinin sınırlandırılması üzerine kitaplar yazdı...