DİNLER VE İNANÇLAR KONUSUNDA İKİ SORU:

 

 

 

Soru : 1

İnsan mı Tanrı'yı yarattı, Tanrı mı insanı yarattı?

İnsanlar mı Tanrı(lar) yaratmıştır, yoksa Tanrı(lar) mı İnsanlar yaratmıştır?

 

 

Soru : 2

Merhametini esirgemeyen Tanrı(lar) nasıl ve niçin kötülüklerle dolu bir evren yaratmıştır?

Herşeye gücü yeten Tanrı(lar) neden yeryüzündeki bu kötülükleri ortadan kaldırmıyorlar?

 

“Tanrılar kötülükleri yeryüzünden kaldırabilir mi veya kaldıracak mı veya istese de kaldırabilir mi; yoksa bunu yapamaz mı, yoksa yapmayacak mı, veya nihayette Tanrılar hem yapabilir ve hem de yapmak istiyorlar mı? Eğer Tanrılar yeryüzünden kötülükleri kaldırmak istiyorlar da kaldıramıyorlarsa o zaman onlar her şeye gücü yeten değillerdir. Eğer yapabilirler de, yapmak istemiyorlarsa o zaman onlar iyiliksever değillerdir. Eğer onların kötülüğü kaldırmaya ne güçleri ne de istekleri varsa o zaman onlar ne her şeye gücü yeten, ne de iyilikseverlerdir. Ve son olarak eğer Tanrı’lar kötülüğü kaldırma gücüne sahipseler ve kaldırmayı istiyorlarsa o zaman kötülük nasıl ortaya çıkmıştır?”
Epiküros


“Epiküros’ un sorduğu sorular hala cevaplanmamıştır: Tanrılık kötülüğü ortadan kaldırmayı istiyor mu, yoksa buna gücü mü yok? Gücü var da niyeti mi yok? O zaman kötü niyetli (bedhah) mıdır? Tanrı kötülüğü kaldırmak için hem güce sahiptir ve hem de istekli midir? O zaman kötülük niye vardır?”
David Hume

 

  

Kaynak: Kesin referansı bilinmeyen bir kaynak. Değişik versiyonları web dünyasında mevcut

***

Ne Leukippos, Ne Demokritos ne de Epikuros...

Ne de başkaları korkutmasın bizi!

Düşünmek ve sorgulamak inançlara saygısızlık değildir...

 

din ve inançlar konusundaki görüş ve düşüncelere hoşumuza gitmese de , aykırı olsa da yaklaşımımız şu olmalıdır:

Herkesin başkalarının düşünme ve inanma(ma)  özgürlüğüne saygılı ve hoşgörülü olması gerekir.

Saygı ve hoşgörü...