TANRI'YA İNANMANIN KAYNAKLARI ÜZERİNE...

 

"İnsan, Tanrı'ya su ve hava kadar muhtaçtır."

Alexis Carrel

 

 

İnsan,  Tanrı'ya ihtiyacı olan bir varlıktır... 

Yemek, içmek, uyumak, dinlenmek gibi tabii bir ihtiyaçtır inanmak...

Doğal yaşamın bizzat kendisi inanç(lar)ı ortaya çıkarır ve çıkarmıştır...

“İnsanoğlunun ilk yaradılışında kalbinde yazılı bir doğal din mevcuttur.”

Matthew Tindale

 “Bizler inançlı olarak doğuyoruz. Bir ağacın elma taşıdığı gibi bizler de inanç taşıyoruz.”

Ralph Waldo Emerson

“Dinin insanın doğasında kökleri vardır.”

Wilhelm von Humboldt

 

Din ve inançları ortaya çıkaran insan doğasının köklerinde mevcut olan biyolojik-fizyolojik-psikolojik inanma ihtiyacıdır...

***

İnanç, sadece 'ihtiyaç' değil;  aynı zamanda korkunun ürünüdür...

Korku:

Tanrı(lar)ı yaratan, Tanrı(lar)a güç veren ve Tanrı(lar) iktidarının devamını sağlayan...

 

“Din, bence, ilk ve temel olarak korku üzerine kuruludur.”


Bertrand Russell

 

İnanç, sadece 'ihtiyaç' değil;  aynı zamanda  kudretin ürünüdür...

Kudret:

Kudret ya da kuvvet sahipleri dini bir istismar ve suiistimal aracı olarak kullanarak  insanları sömürmüşlerdir.

Kendi kutsal inancınız üzerinden alınganlık yapmayarak başka dinler ve inançlar  için gözlem yapınız!...  Bu gözlemi yaparsanız şunu göreceksiniz:

Uyduruk Tanrılar ve peygamberler sömürü için kudret tarafından icat  ve ilan edilmiştir!...

İyiliksever kudret sahiplerine de hakkını teslim etmek gerekir!..

Bir cahiliye toplumunu kaos, düzensizlik, azgın ve sapıklıktan kurtarmak için Tanrı'lar gereklidir!..

Ödüller ve cezalar gereklidir!

Cennet ve cehennem gereklidir!

 

 

“Din, sıradan insanlar için gerçek,

akıllı insanlar için yalan,

iktidarlar içinse kullanışlıdır."

Seneca

 

 

"Sıradan insanları sessiz tutmak için mükemmel bir alet."

Napolyon

 

***

din ve inançlar konusundaki görüş ve düşüncelere hoşumuza gitmese de , aykırı olsa da yaklaşımımız şu olmalıdır:

Herkesin başkalarının düşünme ve inanma(ma)  özgürlüğüne saygılı ve hoşgörülü olması gerekir.

Saygı ve hoşgörü...