DIRIGISME :: DİRİGİZM

DEVLET MÜDAHALECİLİĞİ

 

 

“Devlet, insanoğlunun tüm sorunlarına çözümler öneriyor; ticareti geliştireceğini, tarım ve sanayiyi kalkındıracağını, sanatı geliştireceğini, yoksulluğu ortadan kaldıracağını vaat ediyor. Bütün bunları gerçekleştirmek için, hükümetlerin istediği sadece yeni bazı kurumlar oluşturmak ve birkaç yeni bürokrata ödeme yapmak!...”

Frederic Bastiat

 

  

Piyasa ekonomisinin devlet tarafından kapsamlı müdahale ve önlemlerle düzenlenmesi, yönlendirilmesi ve desteklenmesi “Dirigisme” olarak ifade edilmektedir. Devlet,prensip olarak, ne merkezden yönetimli sosyalist ekonomilerde olduğu gibi emredici, ne de karma ekonomi  ya da devletçilik gibi modellerde öngörüldüğü gibi aşırı yönlendirici ve düzenleyici olmamalıdır. Dirigisme, bu ikinci türde devlet anlayışını ifade eden bir kavramdır.

 

İyi bir devlet modeli olan Sınırlı Devlet ancak gerektiğinde ve sınırlı ölçüde ekonomiye müdahale edilmesini savunur.

 

 

“Devletin işi insanları doğrudan zengin yapmak değil, zengin olabilmeleri için güvenlik sağlayacak bir ortam hazırlamaktır. Bunun ötesinde devletin daha fazla hizmet üstlenmesi sonuçta daha az iş yapılmasına neden olur.”

Thomas Babington Macqulay

   

“Müdahaleciliğin doktrini ve uygulaması (bunun en son uygulaması Alman Sosyal Piyasa Ekonomisi’dir) sürekli olarak genişlemektedir. Devletin müdahaleleri sınırsız olma eğilimindedir.”

Ludwig von Mises

 

“Üçüncü yol yoktur.”

(Tertium non datur.)

Latin Atasözü