DEVLETİN KÜÇÜLTÜLMESİ:: DEVLETİN SINIRLANDIRILMASI

 

  “En az yöneten devlet, en iyi devlettir.”

Thomas Jefferson

 

 

“En iyi devlet, en az yöneten devlettir.”

John L.O’Sullivan

 

“Gerçek devlet sanatı, az yönetmektir.”

Jonathan Shipley

 

 

Devletin güç ve yetkilerinin sınırlandırılmadığı bir sosyal düzende bireysel hak ve özgürlüklerden söz edilemez.

 

Sivil toplum düzeni, devletin güç ve yetkilerinin sınırlandırıldığı ve bireylerin hak ve özgürlüklerinin güvence altına alındığı bir sosyal düzeni oluşturmak ve kurumsallaştırmak demektir.

 

Sınırlı ve küçük devlet,  Güçlü Devlet demektir.

 

 

“Okuduğum tarih, en kötü devletin çok fazla büyümüş devlet olduğu konusunda beni ikna etmiştir.”

John  Sharp Williams

 

“Devlet niçin kuruldu? Çünkü insanların tutkuları ve hırsları sınırlama olmaksızın akıl ve adaletin emirlerine uymayacaktır.”

Alexander Hamilton

 

“Her millet layık olduğu devlete sahiptir.”

Joseph de Maistre

 

“Ne kadar az devlete sahip olsak o kadar iyidir.”

Ralph Waldo Emerson

 

“En iyi devlet nedir? Bize kendimizi yönetmemizi öğretendir.”

Goethe

 

“Devlet her zaman bizim işlerimizi idare etmek ister. Ancak sonuç kendi işlerimizi idare etmemizden daha kötü ve maliyetlidir.”

Benjamin Constant