EPİLOG

  

Ne Tanah, Ne Tora; ne Eski Ahit, ne de Yeni Ahit;

Vedalar, Upanishadlar, Aranyakalar;

Agama, Mahavira, Adi-Grantlar;

Ne Avesta ne de Kojikiler...

 

hem hepsi hem de hiç birisi!..

 

hAYAT VE hAKİKATİ

hepsinden öğrendik, ama sadece birisinden öğrenmedik!

 

ne haham, ne imam; ne hoca, ne vaiz;

ne derviş, ne molla, ne de ayetullah;

rahip, rahibe; aziz, azize;

pir, dede, evliya; papa, patrik, papaz...

 

Hiç biri, ama hiç biri!...

 

Hakikati bir TEK yerde arama sakın!

 

Ne Mevlana'nın Mesnevi'si;

Hallac-ı Mansur’un Kitab-üt Tavasin’i;

Ne  Yunus Emre , ne de Gazzâlî;

Ne Farabi, ne de İbn Arabi;

 

Güneş doğudan doğar diye hakikatin kaynağı  Doğu'dur yanılgısına sakın ola ki düşme!

Hakikati sadece ve sadece İslam felsefesinde ve teolojisinde de arama sakın!

 

 

Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, Arabi, Pir Sultan Abdal, Mısri...

 

Tamam! 

 

Bu yetmez!...

 

Büyük Britanya topraklarının yetiştirdiği akılları tanı:

 Hume, Mandeville, Locke, Bentham, Spencer, Mill, More, Russell, Thoreau...

 

 

Kant, Nietzsche, Marx, Hegel, Schopheneur, Einstein gibi 

Alman felsefesinin öncülerini oku...

 

Aydınlanma filozoflarının oku...

Voltaire 'yi oku; Diderot'u oku...

 

 

 

Bir arı misali bütün güzel çiçeklere konmamızda ne mahsur var!..

Güzel vaazlar, tavsiyeleri dinlememizde ne mahsur var!..

 

Hayatın içinde gizli olan hakikati,  yani hakikat-i hayatiye'yi

bunların hiç biri ama hiç biri tek başına bize anlatamazlar!...

 

ne ontoloji; ne kozmoloji;

ne mitoloji, ne teoloji;

 

... tek başına ve bir başına hayat ve hakikati anlamamıza ve

büyük hakikati bulmamıza yetmezler, yetemezler!...

 

hAYAT VE hAKİKAT...

 

hAYAT VE hAKİKAT'i anlamak için gönlünü ve idrakini yoracaksın!...

O zaman

 

hAYAT VE hAKİKAT

 

'e belki ulaşabilir ve onu kucaklayabilirsin...