ETATİZM / DEVLETÇİLİK ÜZERİNE

 

“Devlet gerekli bir kötüdür.”

 Emile Faguet

 “ Devletin kendisi çözüm olarak mevcut kötülükten daha kötüdür.''
 Henry David Thoreau

 “Devlet bazı sorunların çözümü; bazı sorunların ise bizatihi kaynağıdır.”

Gordon Tullock

“Devlet en iyi şekliyle bile kötü bir organizasyon olduğundan mümkün olduğu kadar en az devlete sahip olmalıyız.”

William Godwin

 

  

Etatizm, Fransızca kökenli 'etat" (devlet) kelimesine dayalıdır.. Devletçilik demektir...

En geniş anlamda devletin toplumsal, siyasal ve ekonomik düzeni tesis etmesi, yönetmesi ve yönlendirmesi demektir...

İktisadi faaliyetleri düzenleyen, yöneten ve yönlendiren müdahaleci bir devlet!... Devletçilik...

Siyasal alanda güç ve yetkileri sınırlandırılmamış güçlü bir devlet!...

Kültürel alanı düzenleyen ve kontrol eden bir devlet!

Ahlaki normları, standartları yerine göre tespit edeni kontrol eden ve sınırlandıran bir devlet!

Vatandaşların inanç alanlarına müdahale edeni kontrol eden, destekleyen, koruyan, gözeten ve sınırlandıran bir devletçilik...

***

Devletçilik, iktisadi kaynakların en verimsiz bir biçimde yönetildiği bir ekonomik düzenin adıdır...

Devletçilik, verimsizlik ve  etkinsizlik demektir...

Devletçilik, gizli işsizlik demektir...

Devletçilik, hayalet çalışanlara devlet hazinesinden bedava para vermektir!...

Devletçilik, israf ve savurganlık demektir...

Devletçilik, hırsızlık ve yolsuzluk demektir...

Devletçilik, kayırma ve kollama demektir...

Devletçilik, torpil demektir, rüşvet demektir...

Devletçilik, tüm siyasal yozlaşmaların ana kaynağıdır...

Devletçilik, yasal soygun demektir.

Devletçilik, rant yaratma, rant dağıtma ve rant kollama demektir..

Devletçilik,  ağır ve haksız vergiler altında halkı ezmek demektir; yasal hırsızlıktan başka bir şey değildir...

Devletçilik, siyasal hak ve özgürlükler için en büyük tehlikedir... Sınırsız devlet, birey özgürlükleri için büyük bir tehdit ve tehlikedir.

 ***

“Asıl mesele planlama ya da planlamama değildir. Toplumu baskı altında tutmak ya da özgür bırakmaktır. Mesele, toplumun özgürlük adını verdiğimiz görünmez el tarafından mı idare edileceği ya da zorlama adını verdiğimiz görünür el tarafından mı idare edileceğidir.”

G. Warren Nutter

“Devlet büyüdükçe, özgürlük de o oranda küçülür.”

Jean Jacques Rousseau

“Devlet harcamaları ilave istihdam yaratmaz. Eğer, devlet, halktan borçlanarak ve vergi alarak harcama yaparsa, bir tarafta yaratacağı istihdamdan daha fazlasını yok eder.”

Ludwig von Mises

“Devletin faaliyet alanı sınırlandırılmalıdır. Devletin başlıca görevi, kanun ve düzeni sağlamak, özel teşebbüslerin kendi aralarındaki sözleşmelerin yürürlüğünü temin etmek ve rekabetçi piyasaları teşvik etmek suretiyle özgürlüğümüzü korumak olmalıdır. Özgürlüklerin korunması, devletin gücünün sınırlandırılması ve desantralize edilmesi ile mümkündür.”

Milton Friedman