EY ADALETSİZ DÜNYA!

 

 

Ey dünya! Ey adaletsiz dünya!

Ey bu ve bunun gibi çocukların açlık ve yoksulluğuna bir çözüm bulamayan, kayıtsız ve ilgisiz kalan dünya!

 

Sadece ABD’nde.... kozmetik ürünler için 1 yılda harcanan para yaklaşık 10 milyar dolar...

Sadece ABD ve Avrupa’da....  parfüm için harcanan para 20 milyar dolar

Sadece ABD ve Avrupa’da....  evde beslenen kedi-köpek vs. hayvanlar için harcanan para 40 milyar dolar...

Sadece Avrupa’da....  dondurma için 1 yılda harcanan para  20 milyar dolar

 

 

Tüm dünyada temel eğitim hizmetlerinin arzu edilir bir ölçüde sunulabilmesi için sadece 6 Milyar dolara ihtiyaç bulunmakta. Oysa sadece ABD’de kozmetik ürünler için bir yılda harcanan para 10 Milyar dolar civarında tahmin edilmekte...

 

Verdiğim istatistikler eski veriler olabilir..

Buyrun! siz uluslararası kuruluşların, sivil toplum kuruluşların raporlarını inceleyin.... 

 

İşte bir haber:

 

Lüks tüketime 250 milyar dolar...

Küresel Lüks Tüketim Malları Raporu’na göre, büyüyen lüks tüketimi yıllık 250 milyar dolara yükselirken BM verilerine göre 805 milyon aç insanın yıllık gıda masrafı 30 milyar dolar. Her 4 saniyede bir kişi açlıktan ölüyor.

 

Küresel Lüks Tüketim Malları 2014 yılını yüzde 3 büyüyerek 250 milyar dolar  ile kapatan küresel lüks tüketim malları pazarının, 2015 yılında yüzde 2 ila 4 oranında büyümesi bekleniyor. Dünya’nın bir yılda savaşa harcadığı para ise 14,3 trilyon dolar. Birleşmiş Milletler’e bağlı Gıda ve Tarım Örgütü’nün dünya gıda gününde açıkladığı rapora göre ise yeryüzünde 805 milyon insan açlık çekiyor. Yani her 9 insandan biri aç ve her 4 saniyede bir kişi açlıktan ölüyor.

 

Silaha 14,3 trilyon dolar

 

Ekonomi ve Barış Enstitüsü’nün (IEP) Global Peace Index (Dünya Barış İndeksi) raporuna göre, 2014 yılında dünyanın farklı yerlerinde devam eden savaş ve çatışmalarda 14.3 trilyon dolar harcandı. Rapora göre, savaşlarda harcanan para miktarı İngiltere, Kanada, Fransa, İspanya, Brezilya ve Almanya’nın gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) toplam miktarından daha fazla. Bu miktar, aynı zamanda dünyanın toplam gelirinin yüzde 13’ü demek.

 

***

 

 

Sahi Var mısın?

Beni görüyor musun?

Yoksa beni görmüyor musun?

Merhametini neden esirgiyorsun!

Şevkatinle neden sarmıyorsun!

Adaletin nerede?

Nerede?

Ne-re-de!

İmtihan edilecek bir yaşta mıyım ben!

 

Ben buradayım, ölüyorum!...