FELSEFE ÜZERİNE

BİLGE SEVGİSİ :: BİLGELİK SEVGİSİ

 

 

"Felsefe, doğruyu bulma yolunda, düşünsel bir çalışmadır."

Platon

 

Antik Yunan'da kullanılan iki kelimenin birleştirilmesiyle ortaya çıkmış bir kelime felsefe...

Philo (sevgi) ve Sophia (bilgi, bilgelik) .... Philosophia

***

İnsan nasıl olur da felsefeyi sevmez!

Bilgiyi nasıl olur da sevmez bir insan!

Montaigne'nin yaşadığı çağdan yaklaşık 500 yıl sonrasındayız...  Onun Felsefe üzerine kaygılarını ve üzüntülerini bugün ben de kendi yaşadığım toplum için hissediyorum...

“Çok gariptir; çağımızda işler o hale geldi ki felsefe, anlayışlı insanlar arasında bile, ne teorik ne pratik hiçbir yararı ve değeri olmayan boş ve kuru bir laf olup kaldı. Bence bunun nedeni, felsefenin ana yollarını sarmış olan safsatalardır. Felsefeyi, çocuklar için ulaşılmaz, asık suratlı, çatık kaşlı ve belalı göstermek büyük bir hatadır. Onun yüzüne bu sahte, bu kaskatı bu çirkin maskeyi kim takmış? O ki hep bayram ve hoş zaman içinde yaşamayı emreder bize. Gamlı ve buz gibi soğuk bir yüz içimizde felsefenin barınamadığını gösterir. Felsefeyi barındıran ruh, kendi sağlığıyla bedeni de sağlam etmeli.”

Michel de Montaigne

 

Felsefe bilgiyi aramaktır...

Doğruyu aramaktır...

Hakikati aramaktır...

Varlığı aramaktır...

Varlığı ve hiçliği sorgulamaktır...

İnsanın, evrenin, ve tanrının varlığını araştırmaktır...

Merak etmektir.. Sormak ve sorgulamaktır...

Felsefe değerler üzerine düşünmektir...

Doğru ve yanlışı ;  iyiyi ve kötüyü anlamaya ve ayırt etmeye çalışmaktır...

Etik değerler üzerine düşünmektir...

Reziletler ve faziletleri sorgulamaktır...

Ahlaki değer yargıları üzerine düşünmektir...

“Felsefe sözünden "bilgeliği inceleme" anlaşılır. Bilgelikten de yalnız işlerimizde ölçülülük değil, aynı zamanda hayatımızı sürdürebilme, sağlığımızı koruma ve bütün zanaatların icadı için de insanın bilebildiği bütün şeylerin tam bir bilgisi anlaşılır. Bu bilginin böyle olması için de onun ilk nedenlerden çıkarılmış olması gereklidir. Böylece bu bilgiyi edinme yolunu öğrenmek için (-ki asıl felsefe budur) bu ilk nedenleri, yani ilk ilkeleri aramakla işe başlamak gerekir. Bu ilkelerde de iki koşul bulunmaktadır. Birincisi; bu ilkeler o kadar açık ve apaçık olmalıdır ki insan aklı onları dikkatle incelemeye koyulduğunda doğruluklarından şüphe etmesin. İkincisi; geriye kalan başka bütün nesneler var olmadığı hâlde dahi ilkeler bilinebilmeli, fakat buna karşılık, ilkeler var olmayınca başka şeyler bilinmemelidir. Bundan sonra da ilkelere bağlı olan şeylerin bilgisini öyle ilkelerden çıkarmalıdır ki yapılan dedüksiyonların bütün devamınca apaçık olmayan hiçbir şeye rast gelinmesin.”

René Descartes