GELECEK İÇİN BİR MANİFESTO::

 

Gelecek için hedef, siyasal ve ekonomik özgürlüklerin mevcut olduğu, demokrasi ve piyasa ekonomisi ilkelerine dayalı Liberal Demokrasi’yi gerçekleştirmektir.

Gelecek için hedef, Anayasal Hukuk Devleti’ni gerçek anlamda tesis etmektir.

Gelecek için hedef, değişen dünyada devletin yeni rolü ve görevlerini tanımak ve bu çerçevede devleti yeniden yapılandırmaktır.

Gelecek için hedef, “mümkün olduğu kadar piyasa, gerektiği kadar devlet” ilkesinden hareketle piyasa ekonomisine etkin işlerlik kazandırmak; kamu ekonomisi ve kamu  yönetimini sınırlandırmaktır.

Gelecek için hedef,, her alanda ahlakı tesis kılmak ve toplam ahlak devrimini gerçekleştirmektir.

Gelecek için hedef, her alanda kaliteyi tesis etmek ve  toplam kalite devrimini gerçekleştirmektir.

Gelecek için hedef, bilgi çağını yakalamak; bilim ve teknolojide yeni atılımları gerçekleştirmektir.

Gelecek için hedef, eğitim ve sağlığa daha fazla önem vererek insani gelişmeyi sağlamaktır.

Gelecek için hedef, gelir dağılımındaki adaletsizlikleri azaltmak, yoksulluk sorunu ile etkin bir şekilde mücadele etmektir.

Gelecek için hedef, tüm dünyada barışı tesis etmektir.

Gelecek için hedef, her alanda hoşgörü kültürünü oluşturmak ve kurumsallaştırmaktır.

Gelecek için hedef, insanların inançlarına ve değerlerine saygı göstermek, dinsel fanatizm ve fundamentalizmden uzaklaşmaktır 

Gelecek için hedef, sürdürülebilir yaşam ve sürdürülebilir kalkınma için doğayı ve çevreyi etkin şekilde korumaktır.

COŞKUN CAN AKTAN'DAN

İDEAL BİR GELECEK DÜNYA İÇİN KALEME ALINMIŞ İKİ KİTAP:

 

 

Okuma Tavsiyesi:

Coşkun Can Aktan., “A New Social Contract, -A Manifesto for a Free Society”, International Journal Of Social Sciences And Humanity Studies, Vol 2, No 1, 2010.