GÜÇ TEMERKÜZÜ ÜZERİNE...

  

Her nerede olursa olsun sınırsız /kontrolsüz güç tehlikelidir...

Demokrasiyi yok edecek en büyük tehlikelerden birisi siyasi güç temerküzüdür...

Mülkiye sınıfını al siyasi gücün emrine bağla!

Emniyet sınıfını al siyasi gücün emrine bağla!

Askeriye sınıfını al tamamen siyasi gücün emrine bağla!

Yargı sınıfını al siyasi gücün emrine bağla! Üst yargı organları mensuplarını siyasi otorite atasın!

İlmiye sınıfını al siyasi gücün emrine bağla! Üniversitelerin rektörlerini siyasi otorite atasın!

Medya organlarını al siyasi gücün emrine bağla!

Sivil toplumu al tamamen  siyasi gücün iznine ve kontrolüne bağla!

İşte bunun adı güç temerküzüdür...

Bu bir devlet intiharıdır!

Güç temerküzünün ana amacı  "devleti ele geçirme"dir...

Devletin tüm  kurum ve kurumlarını ele geçirmek demektir!...

Sivil toplumu ve medyayı ele geçirmek demektir!...

Bu siyasi devşirmecilik yozlaşma demektir... Yok olmak demektir...

****

Bakınız, tarihe adını altın harflerle yazdırmış bilge insanlar neler söylüyor!

Bunlar boş sözler değildir!...

Boşa söylenmiş sözler değildir, hiç değildir!...

 

 

“Sınırsız olan güç asla istikrarlı değildir.”

Tacitus

 

 

“Bütün insanlarda bir tehlike vardır. Özgür bir ülke için tek kural şudur; güce sahip olan herkes halkın özgürlüğü için bir tehlikedir.”

John Adams

 

 

“Güç ne kadar fazla ise o kadar tehlikelidir.”

Edmund Burke

 

 

“ Eğer, insanlar melek olsalardı, o zaman devlete gerek olmazdı. Eğer melekler insanları yönetselerdi, o zaman da devleti kontrol etmeye ve sınırlamalar getirmeye gerek olmazdı."

James Madison

 

 

“Güç söz konusu olduğunda, insanlara hiçbir zaman güvenme ve onları kötülük yapmamaları için anayasanın zincirlerine bağla.”

Thomas Jefferson

 

 

“Güç yozlaşma doğurur. Mutlak güç, mutlak yozlaşma demektir.”

Lord Acton

 

 

“Anayasal Devlet İlkesi, siyasal gücü elinde bulunduran kimselerin bu güçlerini kötüye kullanabileceklerinin varsayılmasını şart koşar.”

John Stuart Mill

 

 

“Her gücü kendi sınırları içinde tutabilecek bir düzenleyici güce gerek duyulur.”

Montesquieu

 

 

“Eğer milleti temsil eden kurum üzerine sınırlamalar getirilmezse, halkın temsilcileri özgürlüğün savunucuları değil tiranlığın adayları olurlar.”

Benjamin Constant

 

 

“Sınırsız güç yozlaşmaya mahkumdur.”

William Pitt

 

 

“Bir gücü sınırlayamazsak, o gücün kötüye kullanımını da önleyemeyiz.”

F.A. von Hayek