HAYAT BİR OYUN...

 

 

"... bu dünya hayâtı, bir eğlence ve bir oyundan başka bir şey değildir. "

Ve mâ hâzihil hayâtud dunyâ illâ lehvun ve laibun, ve inned dârel âhırate le hiyel hayevân(hayevânu), lev kânû ya’lemûn(ya’lemûne).

Ankebut:64  Kur'an-ı Kerim

 

  

Bu dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan ibarettir..

Bu dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir...

Bir bebek dünyaya geldiğinde onunla oynamak ve oyalanmak gibi...

Çocukların oyun oynamaktan hoşlanması gibi...

Gençlik çağında farklı eğlencelere merak ve ilgi duyulması gibi...

ve orta yaşlarda başkaca oyunlar.... Ayak oyunları, alavereler ve dalavereler...

Mal ve mülke düşkünlük... Paraya olan ihtiras...

Yunus'un söylediği gibi: Var gel biraz da sen oyalan!...

Dedik ya bu hayat bir oyundur...

Oyalanmaktır...

Oyalanmacadır...

Eğlencedir...

Vakit geçirmektir...

Koştur!...

Koştur! 

Koştur!..

ama unutma ki:

boştur!

boştur!

boştur!