TOPLUMUN EGEMEN SINIFIN

GÜÇ VE OTORİTESİNE GÖNÜLLÜ RIZA GÖSTERMESİ:

HEGEMONYA

 

  

Antonio Gramsci...

İtalyan Komünist Partisi kurucu üyesi ... Marksizme sıkı sıkıya bağlı bir sosyalist ya da komünist... Mussolini'nin Faşist rejimince hapsedilmiş...

Antonio Gramsci'nin neredeyse adı ile özdeşleşen bir kavram var : Hegemonya

Hegemonya; toplumdaki sınıflar  arasında kendiliğinden rızaya dayalı bir güç ve otoriteyi ifade eden bir kavram...

 

Hegemonya kavramı cebir ya da zorlama olmaksızın toplumdaki tüm sınıfları egemen sınıfın hakimiyeti altına sokmaya yönelik tüm çabaları ifade eder.

 

Antonio Gramsci, "kültürel hegemonya" kavramını kullanıyor... Ona göre devlet ve onunla işbirliği yapan sivil toplum işbirliği yaparak halkı sömürmek için kültürü bir baskı aracı olarak kullanıyor...

Propaganda...

Beyin yıkama...

Şartlandırma...

Zihin kontrolü...

Endoktrinasyon...

ve saire.. ve saire...

***

 

Özetle egemen sınıf, bilgi ve değer sistemini bütün topluma yayma ve nüfuz etmeye çalışıyor..

 

Halk  egemen ideolojiye '' razı '' hale getirmeye çalışılıyor.

 

Halk uyutuluyor...

 

Halkın despotizme "gönüllü rıza"sı için kültürel enformasyon araç olarak kullanılıyor..

 

Eğitim kurumlarının egemen sınıfın yönetimine rıza göstermesi için çaba gösteriliyor... Beyin yıkama.. Zihin kontrolü...

 

Dini kurumlarda endoktrinasyon araç olarak kullanılıyor...