HOŞGÖRÜ ÜZERİNE...

 

 

 “Hoşgörü nedir? Hoşgörü insanlığın bir parçasıdır.

Hepimizin hataları ve eksikleri var; gelin karşılıklı olarak birbirimizin hata ve eksiklerini bağışlayalım, çünkü, hoşgörü doğanın ilk yasasıdır.”

Voltaire

 

 

Bir başkasının görüş ve düşüncelerini açıklamasından rahatsız oluyor musun? Dahası korkuyor musun? Tehlikeli olur düşüncesiyle yasaklıyor musun? Cezalandırma yolunu seçiyor musun?

Sen hoşgörü nedir bilmez bir insansın!...

 

“Sadece yasalar ifade özgürlüğünü garanti edemez. Herkesin kendi düşüncesini, cezalandırma olmaksızın açıklayabilmesi için toplumda hoşgörü mevcut olmalıdır.”

 “Konuşma özgürlüğünü sadece yasalar güven altına alamaz; her insanın fikirlerini cezalandırmaya maruz kalmaksızın söyleyebilmesi için tüm nüfus içerisinde hoşgörü ruhu mevcut olmalıdır.”

Albert Einstein

 

Bir başkasının inancına, ibadetine müsaade ediyor musun? Müsamaha gösteriyor musun? Giyimine, kuşamına tahammül ediyor musun? Yoksa giyim ve kuşamına karışıyor musun? Karışılmasını, yasaklanmasını savunuyor musun?

Git kardeşim sen o zaman hoşgörü nedir bilmez bir insansın!

 

 “Herhalde delalet ve dinde mezhep ayrılığı konusunda bir şeyler eklemem yanlış olmaz. Bir Türk, bir hristiyana göre dine karşı gelen (delalet eden) ya da mezhep ayrılığında bulunan birisi değildir ve olamaz da. Eğer herhangi bir insan hıristiyanlıktan islama geçerse, delalet etmiş ya da hizipçilik yapmış sayılmaz. Sadece mürtet  ya da kafir olarak addedilebilir. Hiç kimse farklı dinlere mensup kimselerin dinlerini değiştirmemeleri halinde onları delaletle ve hizipçilikle suçlayamaz.”

John Locke

 

Farklı düşüncelere, aykırı sözlere ve sloganlara neden tahammül edemiyorsun!

Çünkü sen hoşgörüsü olmayan bir insansın, hoşgörüsüz bir insansın!

 

Bırakınız yapsınlar!

Bırakınız yaşasınlar!

Bırakınız giysinler! Giyinsinler!

Bırakınoz neye inanıyorsa ona inansınlar? Neye ibadet etmek istiyorlarsa ona ibadet etsinler! Ona tapsınlar!

 

Kulağına küpe takan erkek seni rahatsız ediyor!

Bacağına ya da orasına burasına dövme yapanlar seni rahatsız ediyor!

Oruç tutmayan seni rahatsız ediyor!

Camiye gitmeyen seni rahatsız ediyor!

Kendi ülkende inandığı Tanrı'sını anlatan bir misyoner seni rahatsız ediyor!

Ramazanda rakı içen seni rahatsız ediyor!

Göğüs dekoltesi, şort, kıyafeti seni rahatsız ediyor!

Tanrı'nın yarattığı bedensel özellikler seni rahatsız ediyor!

Alay ediyorsun! Aşağılıyorsun! İsim takıyorsun!

 

 

Müsamahan yok!

Katlanman yok!

Tahammülün yok!

Kabul etme yok!

Göz yummak yok!

Görmezden gelmek yok!

Affetme yok!

Bağışlama yok!

 

Neden çünkü sen hoşgörüsüz bir insansın!

 

“Hoşgörü, hoşgörüsüzlüğün zıddı değil, onun taklididir. Hoşgörü de hoşgörüsüzlük de despotizmdir. Birisi kendisine özgürlüğü kısıtlama hakkını tanırken, öbürü de özgürlüğü bahşetme hakkını tanır. Biri ateş ve odunla silahlanmış Papa, öbürü bağışlanma umudu satan ya da bahşeden Papa’dır.”

Thomas Paine

 

Çünkü sen anlayışsız bir insansın!  Anlamaktan yoksun bir basit insansın! Değersiz bir insansın!

 

“Herşeyi anlamak insanı hoşgörülü yapar.”

Madam Germaine De Stael

 

Çünkü sen hoşgörünün bir güzel ışıltı olduğunu, bir büyük erdem olduğunu anlamış değilsin!

 

“Her erdem kendi ışığı ile parlar. Hoşgörü çok güzel bir ışıltıdır.”

John of Salisbury

 

“Söz ola kese savaşı,

Söz ola kestire başı,

Söz ola ağulu aşı,

Yağ ile bal ede bir söz.”

Yunus Emre