İÇSEL YOLCULUK ÜZERİNE...

 

 

Çok yolculuklar yaptım diyorsun....

Çok yer gezdim, gördüm diyorsun...

Peki kendi iç dünyana hiç yolculuk yaptın mı?

 

***

 

Kendini tanı...

Kendi içinde yollar ara ve gez...

İçsel yolculuk yap...

İçsel yolculuk, marifetlerin marifetidir...

İçsel keşif! Keşiflerin muhteşemlisi, görkemli olanıdır!...

Kendi iç dünyanda yaptığın yolculuk, seyahatlerin en güzelidir...

Bu zor ve meşakkatli bir yolculuktur!...

O yolculukta içindeki kötülükleri görebiliyor musun?

O kötülükleri içinden atabiliyor musun?

Kötü huylarınla savaşıp, o savaşın zaferini ilan edebiliyor musun?

Olmasını istediğin BEN olabiliyor musun!

 

Kendini ara...

Kendini bul..

Kendini tanı...

 

 

“ Efendi sen kendinden kendine sefer et,
Kendinde kendini ara! “

 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî