İKİ YÜZLÜLÜK ÜZERİNE

 

 

İkiyüzlülük, ikiyüzlülük olarak tanınmalıdır. Örneğin sadece başkalarını bağımlı kılmak ve onları hakimiyeti altına almak için gösterilen bir ilgiyi “sevecen” ilgi olarak kabul etmekten vazgeçmeliyiz. Ama çoğumuz böyle bir ilgiyi sevecen ilgi kabul ederiz! Bir şizofrenin, ahlaki bakımdan inanç duymaya değer bulmadığı, ikiyüzlü bir dünyayla özdeşleşememesinin nedeni tamda budur. Başka türlü olmak, onun için insaniyetsiz bulduğu şeylere, yani sevgi olarak gösterilen nefret, baskı ve denetime boyun eğmek anlamına geleceği için duygusu ve düşüncesi yarılmıştır.

“Korkulası olan, gülümseyen bir ifadenin ardına daha sık gizlenir ve görünüşte saygılı bir tutumun dostça ifadesi gibi kendini gösterir oldu. Bu nedenle zamanımızın asıl hastalığını teşhis etmek daha da zorlaştı.”

Arno Gruen

 

  

İki yüzlülük iki yüzlülüktür...

İki yüzlülük, iki yüzü olan insandır...

Bir görünen yüz vardır... Bir görünmeyen yüz...

İnsanın yüzünde bir maske vardır ve o maskenin gerisinde bir başka yüz...

İki farklı insan... Birisi bazen size "normal" görünür ve hatta arkada gizlenmiş olan yüzün marifetiyle sizde hayranlık bile uyandırabilir...

Bu normal görünen insanın arkasında gizli bir "insane" vardır...

***

Alman Psikolog Arno Gruen'in  The Insanity of Normality;  "normal insan" ve "insane" olarak adlandırılabilecek olan iki yüzlülüğü ya da iki farklı insan mizajını ve karakterini tahlil eder...

İnsane, yani deli...

İnsanity, yani delilik...

The insanity of Normality, yani Normalliğin Delliği...

 ***

 

Kuzey Avrupa'daki rönesans akımını başlatan önemli düşünürlerden biri olan Desiderius Erasmus, "delinin ruhunda ne varsa yüzünde yazılıdır" der...

 

“Fakat benim delilerimin muhakkak hor görülmeye layık, başka bir iyi niyetleri de, bütün insanları biricik samimi ve doğru sözlüleri olduklarıdır. Oysa gerçekten daha güzel ne vardır? Alkibiades, Platon’da, gerçeği çocukluğun ve şarabın söylettiğini, istediği kadar desin; Euripides’in şu güzel sözde: Deli, delilikler söyler, gayet iyi dile getirdiği gibi, bu şeref yalnız bana aittir Delinin ruhunda ne varsa yüzünde yazılıdır, ağzı bunu gizlemeden söyler; oysa, aynı Euripides’e göre, bilgenin iki dili vardır, biri gerçeği söylemek, öteki gerekirse gizlemek için. Bilge, beyazı siyahla, siyahı beyaza çevirmek hünerine sahiptir; ağzı hem soğuğu hem sıcağı üfler, sözleri de genellikle düşüncelerinden pek uzaktır.”

Erasmus

 

 Bugün ünvan sahibi, makam ve mevki sahibi, güç ve iktidar sahibi o kadar iki yüzlü insanlar etrafımızı sarmış ki, ve kendilerini bir maske ile öylesine gizlemeyi başarmışlar ki toplumda kabul ve saygıyı hak etmedikleri halde bakıyorsunuz kendilerine merdivenin üst taraflarında ve hatta localarda yer bulmuşlar!...

 

 

"Göründükleri gibi olmalıdır insanlar.Eğer değillerse;hiç görünmesinler daha iyi."
William Shakespeare

 

 

Ben derim ki:

 

Onur, şeref ve haysiyet sahibi bir insan ol...

Göründüğün gibi bir insan ol...

Göründüğün karakterde bir insan ol...

Samimi ol...

Neysen, O ol...

Nasıl görünüyorsan öyle ol...
 

"Ya göründüğün gibi ol, ya da olduğun gibi görün."

Mevlana

 

İki yüzlü bir insan olma!

 

Samimiyetsiz bir insan olma!...

 

Özünle ve sözünle bir ol!...

 

Masken düşünce utançlık içinde olacağını unutma...