İNSAN OLMAK ve İNSANLIK ÜZERİNE...

 

 

"Memlekette fena adamlar çoğaldı; halîm insanlar ayak altında kaldı.

... İyiler kötüye bakarak değiştiler!”
Yusuf Has Hacip

 

 

Neden böyle oldu!

İnsanlar neden bozuldu!

İnsanlık neden bu hale geldi!

 

Değerler yok oldu!..

Erdemlerden uzaklaşıldı!

Faziletler unutuldu!

Dürüstlükten sapıldı!

 

Haksızlık!

Hukuksuzluk!

Adaletsizlik!

Fırsat eşitsizliği!

 

Hırsızlık!

Yolsuzluk!

Yasal soygun!

Rant kollama!

Devlet  eliyle/yoluyla zenginlik!

 

Bilgisizlik!

Liyakatsizlik!

Kayırmacılık!

Kollamacılık!

Partizanlık!

 

Neden böyle oldu!

İnsanlar neden bozuldu!

İnsanlık neden bu hale geldi!

 

***

 

 "Helâl büsbütün ortadan kalktı, haram çoğaldı. Hani bu harama haram diyen, haramı bırakıp, helal yiyen insan nerede? Hırs ve tamah arttı, kalpler haram ile çok fazla karardı."

Yusuf Has Hacip

 

 

Ey Yusuf Has Hacip, kalk da gel! Gel gör halimizi!

Kaldığın yerden daha da kötü bir yerdeyiz!

Sahi sen ne zaman yazmıştın Kutadgu Bilig’i?

1019'da  mı!

Sahi, o zaman mı yazmıştın ve söylemiştin bu sözleri!

Tam bin yıl önce öyle mi!..

Sen o zamanda yaşadın biz de bu zamanda yaşıyoruz!...

Farklı zamanlarda aynı dünyaları yaşıyoruz!...