EY İNSAN DENEN BÜYÜK KUSUR!...

 

 

“Ne ilim vardır ki olsun sonu; ne insan vardır ki olmasın kusuru.”
Piri Reis

"Erdemlerimiz ve kusurlarımız birbirinden ayrılamaz, güç ve madde gibi.

Onlar ayrıldığında insan bir hiçtir."
Nikola Tesla

 

  

Ey insan!... Ey insan denen büyük kusur!...

 

size ne söyleyeyim ki! 

Can ve gönülde yani kalpte hakikat coşkunluklarını kaldıracak takat, kulakta da bunu işitecek istidad yoksa, ben kime ne söyleyeyim? (Mevlana)

Ey duymak istemeyen insan! Ey görmek istemeyen insan!

Ey insan denen büyük kusur!...

ben size ne söyleyeyim! 

Hayatın içinde gizli olan hakikati,  yani hakikat-i hayatiye'yi ben size nasıl anlatayım?

Anlattım da ne oldu ki! Söyledim de ne oldu ki!

Yazdım da kim okudu ki! Kim ne anladı ki!...

 

Bazen diyorum ki; ne olacak söyle gitsin...

Sonra diyorum: 'söyleyince ne olacak, sus bitsin'!  

(Mevlana)

 

 

KUSURU GÖRMEMEK ÜZERİNE!...

 

 

Ey insan, başkalarında kusur arıyorsan önce dön de kendine bak!

Önce kendi kusurlarını gör!

Sütten çıkmış ak kaşık değiliz hiç birimiz!...

 

Hepimiz suçluyuz!

Hepimiz günahkarız!

Masum değiliz hiç birimiz!

Hepimiz kusurluyuz! ve aslında bir kusuruz!...

 

Ama hataları, yanlışları, kusurları gizleme!

Saklama!

Bakma sen Mevlana'nın yazdıklarına, söylediklerine!...

Mevlana 'da bir insan!  Bir bilge olabilir ama her şeyi bilecek değil ya! Her şeyi doğru söyleyecek değil ya!

Kusuru örtmek marifet değildir!

 

"Kusur bulmak için bakma birine, bulmak için bakarsan bulursun.

Kusuru örtmeyi marifet edin ! işte o zaman kusursuz olursun."
Mevlana

 

 Bak orada bir de  Sadi var!...