İZM'LER ve İNEKLER...

  

Muzip bir analoji... Web dünyasında farklı versiyonları gezer durur... Ama içinde gerçekleri okumak mümkündür...


FAŞİZM: 
İki ineğiniz varsa,devlet ikisini de alır,size süt satar.Gasp edicidir,sizin malınızı size satar hem de ciddi bir bedel ödemeniz gerekir. 

NAZİZM: 
İki ineğiniz varsa,devlet ikisini de alır,sizi kurşuna dizer.Yağmacıdır, Anti-Hümanist hatta teröristçedir. 

TEOKRASİ (ŞERİAT): 
İki ineğiniz varsa,devlet ikisini de alır,siz süt duasına çıkarsınız.İlahi adalete sığınırsınız, işiniz Allah'a kalmıştır. 

BÜROKRASİ: 
İki ineğiniz varsa,devlet ikisini de alır,birini öldürür,sütü sağar,kovayı da devirir.Saltanatının devamı için sizi çıkarları doğrultusunda hiç düşünmeden harcar. 

DEMOKRASİ: 
İki ineğiniz varsa,ikisi de greve gider.Taşıdığı anlama sığınırsınız ama uygulamada sınıfta kalmıştır.İnekleriniz sizden önce isyan etmeye başlar. 

SOSYALİZM: 
İki ineğiniz varsa, birini komşuya verirsiniz. Paylaşım ve eşitliktir. İnekler de sahipleri de sefalet içinde yaşarlar.

KOMÜNİZM: 
İki ineğiniz varsa,devlet ikisinide alır,size süt verir. Herşeyin sahibidir ama ihtiyaçlarınızı karşılar, siz biraz da hazıra konarsınız. Çark bir süre işler sonra herkes aç kalır!

 

***

Feodalizm: İki ineğiniz var. Toprak sahibi olan kişi bu ineklerden ürettiğiniz bütün sütü alır. Bir kısmını size verir ve siz de bu kısmı tüketerek ömrünüzün sonuna kadar çalışmaya devam edersiniz. Çünkü siz bir kölesiniz ve sadece hayatta kalacak kadar tüketim yapabilirsiniz.

Teokrasi: İki ineğiniz var. Devlet sizden bu inekleri alır. Siz de ibadethaneye gidip Tanrı'ya "süt vermesi" için dua edersiniz. Daha sonra devlet sizin kapınıza çaktırmadan biraz süt koyar. Siz de bu düzenle yönetilmeye devam edersiniz. Din, adeta bir afyon gibi kullanılır.

Faşizm: İki ineğiniz var. Devlet bunlara el koyar. Sizi de sütleri satın almaya zorlar. Sattığı süt de bozuk çıkar. İtiraz ederseniz süt içmeniz yasaklanır. Eğer devletin kara listesinde iseniz devlet sizden de süt çıkarmaya çalışır. Kaba etinden kan alır yemin ederim!

Nazizm: İki ineğiniz var. Devlet ikisini de alır ve sizi kurşuna dizer. İnekler verimsizse onları da kurşuna dizer. Eğer Yahudi'yseniz sizden kalıp kalıp sabun da yapabilir. Tabii ineklerden de!

Diktatörlük: İki ineğiniz vardır. Sevgili diktatörünüz bu ineklere el koymaz ama onların asıl sahibidir. Siz süt sağarsınız, o gider bakır tastaki sütü midesine indiriverir. Bir kısmını da İsviçre'ye götürüp sütlü çikolata yaptırır.

Anarşizm: İki ineğiniz var. Eğer ineklerdeki sütü komşularınızla paylaşmazsanız kafanıza yumurta yiyebilirsiniz. Eğer daha da şanssızsanız molotof kokteyli bile tadabilirsiniz.

Militarizm: İki ineğiniz var. Hükümet ineklerinize el koyar. Sizi de askere alır. Vicdansızlık yapıp karargahta size süt de sağdırabilir.

Kapitalizm: İki ineğiniz var. Zengin bir adam gelip sizden iki ineğinizi cazip bir fiyata satın alır. Daha sonra elde ettiği sütü, fiyatını yavaş yavaş arttırıp size geri satar. Bir zaman sonra zararını kapatır.

Sosyalizm: İki ineğiniz var. Birini yoldaşınıza verirsiniz. Ama sizdeki inek ihtiyacınıza her zaman yetişemez.

Komünizm: İki ineğiniz var. Devlet ikisini de elinizden alır ve size süt verir. Fakat siz bütün ineklerinizi verdiğiniz halde yeterli miktarda süt alamazsınız.

Bürokrasi: İki ineğiniz var. Devlet onları nasıl besleyeceğinize ve nasıl sağacağınızı belli kurallara bağlar. Sonra size onları sağmanız için teşvik verir. Arkasından ineklerden birini infaz eder. Öteki ineğinizden elde ettiğiniz sütü ucuza alıp pahalıya satar. Sattığı sütün bir kısmı delik deşik olmuş kovadan fışkırır. Size de dibindeki tortul kalır.

Demokrasi: İki ineğiniz var. Siz bu inekleri çok çalıştırırsanız bu inekler greve giderler. Siz de sütsüz kalırsınız. Hem inek sahibi olur hem de süt içemezsiniz.

Çevrecilik: İki ineğiniz var. Devlet onları sağmanızı ve öldürmenizi yasaklar. Siz de tezekleriyle muhatap olup tarımla uğraşırsınız.

Amerikan Tarzı Demokrasi: İki ineğiniz var. Başkan adayları sizden oy almak için iki inek vaat eder. Seçimden sonra kazanan başkan adayı inek fiyatlarıyla oynar. İnek vergileri artar. Siz de inekleri elinizden en kârlı şekilde çıkarmaya bakarsınız. Daha sonra o inekler fast food lokantalarına satılır. Siz de karnınızı oralarda doyurursunuz.

Doğrudan Demokrasi: İki ineğiniz var. Bu ineklerden nasıl faydalanılması gerektiğine komşularınızla karar verirsiniz.

Temsili Demokrasi: İki ineğiniz var. Bu ineklerden nasıl faydalanılacağına komşularınızla aranızda seçtiğiniz bir başkan karar verir.

Monarşi: İki ineğiniz var. Bu ineklerin bakımını, temizliğini vs. siz yaparsınız. Kral ve kraliçe ise süt banyosu yapar.

Feminizm: İki ineğiniz var. Bunları birbiriyle evlendirip bir kuzu evlat ettirmek zorundasınız. Sütünüzü sağabilirsiniz ancak ineğin memesine cinsel obje olarak bakmamak koşuluyla.

Liberalizm: İki ineğiniz var. Bir alıcı gelir ve sizden sütünüzü satın almak ister. Alabileceği en düşük fiyattan alır ve içine su katıp fabrikalara satar.

Sosyal Demokrasi: İki ineğiniz var. Bu ineklerden faydalanmak için onları sigortalamanız gerekir. Ayrıca belli saatler dışında onlardan süt sağamazsınız. Verdiğiniz otun da kaliteli olması gerekir.

Totaliteryanizm: İki ineğiniz var. Devlet bu iki ineği de elinizden alır. Size de inekler hakkında konuşmayı yasaklar. Süt isterseniz hapse girersiniz. Canınız çekerse iltica edersiniz.

 

Not:Bu analojinin Web dünyasında onlarca farklı versiyonları gezer durur... bizim hoşumuza gideni buraya aktardık... Bu analojiye ilave sütler ilave etmiş kişinin de emeğine saygımızı gösterelim:

http://therepublicofbegonia.blogspot.com.tr/2013/04/inek-yardmyla-siyasal-sistem-analizleri.html