KAFİRLİK ÜZERİNE

Mümin :: Kafir :: Münafık

CENNET VE CEHENNEM KAPISI

 

 

"İnsan öldükten sonra kabre konulunca Münker ve Nekir adında iki melek kendisine gelerek “Rabb'in kimdir?”, “Peygamberin kimdir?” “Dinin nedir?” diye soracaklar, iman ve güzel amel sahipleri bu sorulara doğru cevaplar verecekler ve kendilerine cennet kapıları açılarak cennet gösterilecektir. Kâfir ve münafıklar ise bu sorulara doğru cevap veremeyecek, onlara da cehennem kapıları açılacak ve cehennem gösterilecektir. Kâfirler ve münafıklar kabirde acı ve sıkıntı içinde azap görürlerken müminler nimetler içerisinde mutlu ve sıkıntısız bir hayat süreceklerdir."

 Tirmizî, “Cenâiz”, 70.

 

  

Eserlerini bilen ve okuyan büyük bir İslam alimi olduğunu bilir... Büyük bir Hadis imamı olduğunu bilir... Hatta derler ki islam dünyasının sekiz büyük hadis bilgininden birisidir.

Eserlerinde güzel ahlak üzerine sayısız düşüncelerini bulmak mümkündür...

Doğduğu, büyüdüğü ve gezdiği topraklarda İslam düşüncesi hakimdir ve tüm yaşamını İslam dinine adayarak geçirmiştir.. Buhara yakınlarında Tırmiz kasabasında doğmuş, Belh ve Nişabur kasabalarında yaşamıştır...

Hakîm-i Tirmizî derler ona... Hakim olduğu islam düşüncesi, kelam ve hadistir..

Kimileri de onun uydurma hadisler ile islama büyük zararlar verdiği iddiasındadırlar...

Bizim Kelam, Fıkıh, Hadis bilgimizle bu konuda yorum yapacak bir derin bilgimiz yoktur, hiç yoktur!...

Ama insanın aklını şaşırtan bir kafir tanımlaması için Tirmizî bir eleştiriyi hak etmektedir...

***

Münker ve Nekir adında iki melek geldi ve sordu:

 “Rabb'in kimdir?”, “Peygamberin kimdir?” “Dinin nedir?” diye sordu...

ve ruh cevap verdi:

- God, the Father;  Lord Jesus Christ and the Holy Spirit

ve bu sorgudan sonra ruh cehennem kapısında doğru yürüdü...

***

Münker ve Nekir adında iki melek geldi ve sordu:

 “Rabb'in kimdir?”, “Peygamberin kimdir?” “Dinin nedir?” diye sordu...

ve ruh cevap verdi:

- Rabbim Ahura Mazda'dır. Kitabım Avesta'dır.

ve bu sorgudan sonra ruh cehennem kapısında doğru yürüdü...

***

Münker ve Nekir adında iki melek geldi ve sordu:

 “Rabb'in kimdir?”, “Peygamberin kimdir?” “Dinin nedir?” diye sordu...

ve ruh cevap verdi:

- Ben ahlak ve erdem yolundan ayrılmamış bir tanrıtanımaz insanım... Ateist diye hep aşağılandım... Ama dürüstlükten hiç sapmadım... Rabbim yoktur... Peygamberim yoktur... Dinim de yoktur...

ve bu sorgudan sonra ruh cehennem kapısında doğru yürüdü...

***

Münker ve Nekir adında iki melek geldi ve sordu:

 “Rabb'in kimdir?”, “Peygamberin kimdir?” “Dinin nedir?” diye sordu...

ve ruh cevap verdi:

- Ben bir yolcuyum.. Tao bir yoldur... ve bende O yolun yolcusuyum...

ve bu sorgudan sonra ruh cehennem kapısında doğru yürüdü... Çekik gözlü adam aniden arkaya döndü ve seslendi...

-Allah'ın elçisi Muhammed gelip bana Allah'ı anlatmadı ki!

Benim hayatım bu çeltik tarlalarında geçti... Tao'dan başka bir yol öğretilmedi ki!

İnkâr etmiş ve kâfir olarak ölmüş  birisi değilim ki!

Sizin sorularınıza doğru cevaplar vermiş bir münafık da değilim ki!

Ben Tao dan başka bir Yol tanımadım ki!

Hakîm-i Tirmizî, Tırmiz topraklarında doğdu... Belh ve Nişabur yolunda ne gördüyse ona inandı... Ne gördüyse onu bildi, onu öğrendi...

Tao dan başka bir Yol tanımadım ki!

Beni bu cehennem kapısına göndermeyin... Haksızlık etmeyin...