KARAKTER ÜZERİNE

 

"İnsanları iyi tanı, Ey oğul!
Zarif görünümlü insanlar fazla ilgini çekmesin, dış görünüşe pek aldanma. Çünkü insan, kalbiyle, düşüncesiyle ve diliyle adamdır, kıyafetiyle değil."
Gazzali

 

 

 

Karakter...
Kişilik...
Şahsiyet...

Bir insanı insan yapan nedir?

Et midir? kemik midir? iskelet midir?

 

"Onurlu insanın üzerine titrediği şey karakteridir."
Confucius

"Bir insanın hayatı, onun karakteridir."
Alexis Carrel

 

Karakter,  insanın izidir...

Karakter,  insanın çizgisidir...

Karakter, insanın yoludur...

 

“İnsan, kişiliğini küçük şeylere olan tutumuyla belli eder.”
Arthur Schopenhauer

"Karakter zekadan daha yüksek bir yerdedir."
Ralph Waldo Emerson

 

Karakter, insanın sergilediği  davranış ve tutumların toplamıdır..

Karakter, insanın yaptıklarıdır...

Karakter, insanın bakıpta ne gördüğüdür...

Karakter, insanın gördüklerinden ne anladığıdır...

Karakter, insanın meşguliyetleridir...

"Bir çiçeğin kokusu neyse bir insanın kişiliği de odur."
C. M. Schwab

“Karakter, bir insanın doğuşunda kazandığı ve

ruhunun iskeletini yaptığı özelliklerden biridir.”
Le Senne

 

Karakter, vicdandır....

Karakter merhamettir...

Karakter insanın içindeki ahlak ilkeleridir..

"Dinsiz, imansız!..." dır belki amma, içindeki ahlak ve vicdan yasaları ile bir abidedir!...

 

Halil Cibran

 

Karakter, insanın değerlere atfettiği değerdir...

"Bir insanın değeri o insanın sahip olduğu değerler ve ürettiği değerlerdir."

İşte karakter başka insanların O insana bakıp da  atfettiği değerdir... Biçtiği değerdir...

Şöyle dersiniz mesela:

"ne karaktersiz adam ya!"

"Şahsiyeti beş para etmez bir adam!"

Adamda kişilik yok ki!"

 

“İnsanlar, dünya ve hayat hakkında düşüncelerini ileri sürerlerken, karakterlerini de ortaya koyduklarının farkında değildirler.”
Ralph Waldo Emerson

“İnsanın karakteri, en çok nelere güldüğünden belli olur.”
Goethe

 

 

 

 

Son yıllarda insan doğası, kişilik psikolojisi ve psikanaliz üzerine daha fazla okumalar yapıyorum... İnsan karakterlerini anlamaya ve öğrenmeye çalışıyorum..

"Karakter sahibi bir insan; ne istediğini bilen, duygularına boyun eğmeyen, sağlam prensiplerle hareket eden insandır."
Sigmund Freud

 

Toplum içerisindeki birey...

Gösterdiği davranış ve tutumlar...

Kişiliğin yapılaşmasını etkileyen ve belirleyen  genetik, biyolojik, kültürel boyutlar...


Psikanaliz... Ruh durumu... Ruhsallık..

Psikoanalitik düşünce...

İnsanı tanımak...

İnsanın doğasını anlamak...

 

"İnsanları tanımak,  denizleri bardak bardak boşaltmaktan daha zordur. "

Mevlana