KOLLEKTİF KÜLKİYET ÜZERİNE:

ORTAK MÜLKİYET / DEVLET MÜLKİYETİ

 

 

“Mülkiyete bakma sorumluluğu bir çok bireylere dağıtılırsa, bu karşılıklı suçlamalara yol açmaz, tersine herkes kendisininkiyle uğraşacağı için üretim her yönüyle artacaktır. Mülkiyetin özel ellerde kalması daha iyidir.”

Aristo

 

Özgür toplum, özel mülkiyeti  reddeden ve toplumun tüm üyelerinin devlete çalışmasını ve daha sonra üretimin bölüşülmesini  öngören sosyalizme tümüyle karşıdır.

 

“Devletin malı, milletin malıdır” sözü doğru değildir. Devletin sahip olduğu bir kısım mal ve mülk ortak tüketime sunulabilir. Barajlar, köprüler, yollar, caddeler ve benzeri altyapı tesisleri kamu mülkiyeti altında toplumun ortak kullanımına arz edilebilir.

 

 

“Hiç kimse işsiz değil,  fakat hiç kimse çalışmıyor. Hiç kimse çalışmıyor, fakat herkese ücret ödeniyor. Herkese ücret ödeniyor,  fakat satın alacak bir şey yok. Satın alacak hiçbir şey yok, fakat herkes ihtiyacını karşılıyor. Herkes ihtiyacını karşılıyor, fakat herkes şikayet ediyor. Herkes şikayet ediyor, fakat ne zaman oy kullanma zamanı gelse herkes evet diyor.”

Rus Sözü

 

 “Onlar bize ödüyor gözüküyorlar, bizler de çalışıyor gözüküyoruz.”

Rus Atasözü

 

 

Liberal ekonomik düzende bu türde devlet mülkiyeti dışında esas olan özel mülkiyettir.

 

Özgür toplumun ekonomik düzen modeli olan piyasa ekonomisinde özel mülkiyet ve özel girişimcilik esastır.

 

 ***

 

 “Devletçiliğin iki türü vardır: Sosyalizm ve müdahalecilik. Her ikisi de bireyi zorlama ve baskı gücünü elinde bulunduran devlete bağımlı kılar.”

 Ludwig von Mises

 

“Devlet ekonomiye müdahale ettiği ölçüde giderek sosyalizme doğru sürüklenir.” 

Ludwig von Mises

 

“Eğer dünyayı barbarlıktan kurtarmak istiyorsak, sosyalizm düşüncesini çürütmeliyiz.”

Ludwig von Mises