LİDERLİK ÜZERİNE..

 

 

Bir lider, zevk-ı fıkhisi bütün, fikri açık, ruhu nezih... İşte lider O'dur...

 

“Kuru dava ile olmaz bu, fakat ilm ister;

Ben o kudrette adam görmüyorum, sen göster?

Koca ilmiyeyi aktar da , bul üç tane fakih:

Zevk-ı fıkhisi bütün, fikri açık, ruhu nezih?

Sayısız hadise var ortada tatbik edecek;

Hani bir tane “usul” alimi, yahu, bir tek?

Mehmet Akif Ersoy

***

Bir lider, Atatürk gibi bir lider... ... İşte lider O'dur...

 

 “Büyük olmak için hiç kimseye iltifat etmeyeceksin; hiç kimseyi aldatmayacaksın. Ülken için gerçek amaç ne ise onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır; herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır, fakat sen buna direneceksin. Önüne sonsuz engeller de yığacaklardır. Kendini büyük değil, küçük, zayıf, araçsız, hiçe sayarak, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın. Bundan sonra da sana büyük derlerse bunu söyleyenlere güleceksin.”

Mustafa Kemal Atatürk

 

 

***

Bir lider, tükenişin değil, bereketin olduğu yerde... İşte lider O'dur...

“...büyük insanlar,

tükenişin olduğu yerde değil,

bereketin olduğu yerde bulunurlar.

Çiçeğin değil,

meyvenin olduğu yerde bulunurlar.”

Lao Tzu

 

“Filiz vermeyen tomurcuklar,

meyve vermeyen filizler vardır.”

Konfüçyüs

 

***

Bir lider,  dürüst... Her şeyiyle dürüst... İşte lider O'dur...

 

“Doğruluk ve sorumluluk sahibi kimse lider olmaya layıktır.”

Cicero

“Memleketin yararına olan tedbirleri tespit etmek ve senden evvel insanlara huzur,güven, doğruluk ve iyilik sağlayabilmiş şeyleri devam ettirmek  hususunda alimler ve arifler ile sürekli olarak görüş ve danış.”

Hz. Ali

 

***

Bir lider,  bilgiye, liyakata değer verir... Bilgi, liyakat ve ehliyet sahibi  insanlarla çalışır... İşte lider O'dur...

 

“Memurları kendi önüne geçir, küçük hataları bağışla. Bilgeleri ve yetenekleri göreve  getir.”

Konfüçyüs

 

“Bey adı bilig kelimesi ile ilgilidir; bilig’in lamı giderse, beg adı kalır.” “Bey halkı bilgi ile elinde tutar; bilgisi olmazsa aklı işe yaramaz.”  “İnsan her işe başlarken bilgi ile başlar ve akıl ile sona erdirir.”  “Beylik hastalığının ilacı akıl ve bilgidir.”

Yusuf Has Hacib

 

“Bütün insanların kabiliyetlerine göre bir işi olmalı, bunun aksine hareket edilmesine padişah izin vermemeli.”

Nizammülmülk

 

 

***

Bir lider,  yüksek gayeler peşinde... Vizyon sahibi... İleriyi gören... Geniş ufuklara sahip...İşte lider O'dur...

 

 “Komutanların daima yüksek amaçları olmalıdır; bunlar sıradan olan şeylerin güvenliğine sığınmadan, kendilerini farklı kılacak şeylerin peşinde olmalıdırlar.”

 Attila

“Yeterince ileriyi düşünmeyen insanların önünde dertler vardır.”

Konfüçyüs

  

 “Eğer ilk önce nerede olduğumuzu bilirsek; ne yapmamız gerektiğini ve nasıl yapacağımızı iyi değerlendirebiliriz.”

Abraham Lincoln

 

“Nereye gideceğini bilmeyen bir gemi için hiçbir rüzgardan fayda yoktur.”

Michel de Montaigne

 

“Bugüne hazır olmayanın yarına hazır olması daha güç olacaktır.”

Ovid

 

“Liderler, Hunlara yön vermeli, onların amaçsız kalmalarına asla izin vermemelidir.”

Attila

 “İleriyi görebilme, enerji, tek amaca bağlılık, Hunların seçimi ve kullanımı, çabalara değecek bir hedefe bağlılık mükemmel bir komutanın özellikleri haline gelir.” 

Attila

 

“Yüksek bir amaca bağlanın.”

Ralph Waldo Emerson

 

“Eğer daha ileriyi gördüysem, devlerin omuzlarında durduğum için olmuştur.”

Isaac Newton

 

 “Stratejin derin ve uzağı gören cinsten ise daha savaşmadan sen kazanırsın. Stratejik düşüncen sığ ve kısa erimli ise, daha savaşmadan sen kaybedersin. Zengin strateji yoksul stratejiye üstün gelir – stratejisi olmayanlar yenilmeye mahkumdur. Bu yüzden, muzaffer savaşçıların önce kazanıp sonra savaştığı, mağlup savaşçıların ise önce savaşıp sonra kazanmaya çalıştıkları söylenir.”

Zhang Yu

***

Bir lider, adil... Adaleti, hakkaniyeti bilen...  İşte lider O'dur...

 

 “Bey  adil olmalıdır.”  “Ey hakim, memlekette uzun müddet hüküm sürmek istersen, kanunu doğru yürütmeli ve  halkı korumalısın.”

Yusuf Has Hacib

 

“Bey memleket ve kanunu siyaset ile düzene koyar; halk hareketini onun siyasetine bakarak tanzim eder.”

Yusuf Has Hacib

 

“Halkın zengin olması için, doğru kanunlar konulmalıdır.” “Hangi bey memlekette doğru kanun koydu ise, memleketini tanzim etmiş ve gücünü aydınlatmıştır.” “Memlekette uzun müddet hüküm sürmek istersen, kanunu doğru yürütmeli ve halkı korumalısın.”

Yusuf Has Hacib

 

***

Bir lider, örnek.. Halkına, insanlara davranışları ve ilkeleri ile örnek...  İşte lider O'dur...

“Üstün lider işlerin yapılmasını çok küçük hareketlerle sağlar. Emirlerini bir çok kelimelerle değil, yaptığı birkaç işle yayar. Her şeyle bilgilenir, ancak nadiren karışır. Bir katalizördür ve eğer orada olmazsa, işler o kadar da iyi gitmeyecekse bile, başardığında hiçbir övgüyü üstüne almaz. Ve üstüne hiçbir övgü almadığı için övgü onu hiç terketmez.”

Lao-tzu