TEMEL İLKE:

TÜM DİNLER VE İNANÇLARA SAYGI...

 

  

Kutsal dinlerin hepsi insanın iyiliğe yönelmesini ve kötülüklerden uzaklaşmasını emreder.

Bu gerçeği kabul etmekle insan, kendi inancının dışında başkalarının inancına da saygılı olmanın gerekli olduğunu kavrayabilir.

"Kutsal dinlerin hepsi insanın iyiliğe yönelmesini ve kötülüklerden uzaklaşmasını emreder.

Bütün dinlerin amacı aynı, fakat öğretmenleri farklıdır.”  

Swami Vivekananda

“Değişik çiçeklerden bal toplayan arılar gibi, akıllı adam bütün kutsal kitapların özünü kabul eder ve bütün dinlerdeki iyiyi anlar.” 

Srimad Bhagavatam

 

Din konusunda kabul edilmesi gereken temel ilke şu olmalıdır:

Din, İnsan ile Tanrı(sı) arasındaki özel bir ilişkidir.

“Eğer Yunanlılar Phidias sanatı ile Tanrı’yı anıyorlarsa, Mısırlılar hayvanlara ibadet ediyorlarsa ve bir başkası nehire, bir başkası da ateşe ibadet ediyorsa, bu farklı ibadet şekillerine bir hiddetim olmaz; bırak onlar istedikleri gibi Tanrı’ya iman etsinler ve Tanrıyı hatırlasınlar.”

Maximus of Tyre

“Komşunun yirmi tane Tanrı var demesi ya da hiç Tanrı yoktur demesi bana bir zarar vermez. Ne benim cebime dokunur ne de bacağımı kırar.”

Thomas Jefferson

 “Her insanın dini, her insanın kendi vicdanına ve inancına terk edilmelidir.”

James Madison

“İnsanın dini ne tapınaklardır, ne altarlar  ne de ayinlerdir. İnsanın dini tamamen en üstün olan Tanrı’ya içsel bir ibadet ve ahlak kurallarına sonsuza dek uymaktır.”

Jean Jacques Rousseau

Hiç kimsenin bir başkasının inançlarına müdahale etme, inanç ve ibadetlerini sınırlama ya da yönlendirme hakkı yoktur. Aynı şekilde, hiç kimsenin kendi inancını diğer inançlardan üstün görme hakkı yoktur ve olmamalıdır. İnanç,  tamamen özel bir alandır.

Herkesin başkalarının inanç alanlarına saygılı ve hoşgörülü olması gerekir.

Saygı ve hoşgörü...

 “Bütün dinlere hoşgörü gösterilmelidir. Her insan cennete dilediği şekilde gitmelidir.”

Frederick II

“Bütün dinleri anlayışla karşılar ve reddetmeksizin saygı duyarım.”

Jean Jacques Rousseau

“Biz onların Tanrılarını tanıyoruz ve saygı gösteriyoruz;

onlar bizim Tanrılarımızı görmezlikten geliyor.”

Natalie Clifford Barney

"Dinler aynı noktada birleşen farklı yollardır. Aynı amaca ulaşacak olduktan sonra ayrı yollar seçmemizin ne önemi olabilir?"
 Mahatma Gandhi