MİLLET İRADESİNİN YÜCELTİLMESİ: MİLLETÇİLİK

 

 

TANIM:

Milletçilik, demokrasinin meşruiyetini tamamen seçim ve oylama mekanizması ile açıklayan ve sandıktan çıkan sonucu doğru, sağlam ve tutarlı “millet iradesi” olarak yorumlayan ve bu iradeyi “millet egemenliği” adı altında kutsayan ve yücelten  bir ideolojidir.

 

  

Yukarıdaki tanım bana ait... Eksik ya da yetersiz...

Milliyetçilik, çokça konuştuğumuz ve yaygın olarak kullandığımız bir kavram...

Milletçilik ise bana göre milliyetçilikle benzer ama farklı bir kavram...

Özenle ve dikkatle şu cümleyi tekrar yazmak isterim: milliyetçilik ile milletçilik aynı şey demek değildir...

Milliyetçilik;  Tek Devlet, Tek Vatan, Tek Millet amaç ve gayelerini savunan bir ideolojidir.

Milliyetçilikte bir ikinci Millet kabul edilmez!

Tek Devlet (Tek Vatan)  içinde yaşayan herkes Tek Millet olmayı kabul etmelidir!...

Tek devlet içinde farklı dilleri konuşan,  farklı kültürlere ( gelenekler, görenekler, alışkanlıklar, yaşam biçimleri vs.)  sahip olan topluluklar olabilir... Bu toplulukların (etnik grupların) hiç biri Millet olma iddiasında olamaz!...

Tek Millet esastır!...

Tek Millet!...

***

Gelelim Milletçilik adını verdiğimiz ideolojiye...

Milletçilik, tamamen demokrasinin meşruiyyetini seçim ve oylama mekanizması ile açıklayan bir ideolojidir.

Demokrasilerde seçim esastır...  Sandığa gidilir... Sandık milletin önüne konulur... ve sandıktan çıkan sonuç "milli irade" dir... Millet iradesidir...

Herkesin ama herkesin sandıktan çıkan sonuca saygı duyması gerekir...

Millet,  iradesini sandığa yansıtmıştır ve sonuçta bir kişi ya da siyasal partinin seçimini onaylamıştır.

Bundan sonra ayrıca bir tartışmaya gerek yoktur...

Milletçilik, bir yönetimin meşriyyetini sadece ve sadece millet iradesine bağlamıştır.

İşte eksik de, hata da, yanlış da tam buradadır.

 

ÜÇ YALAN::: ÜÇ RETORİK:::

Milletçilik: Millet iradesini kutsayan (yücelten) ideoloji.

 

 

Milletçilik üç yalan üzerine kuruludur:

1. Yalan: "Millet en doğruyu seçer ve milletin iradesine saygı duyulması gerekir."

2. Yalan: "Devletin malı milletin malıdır."

3.Yalan: "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."

***

1. Yalana cevap: "Millet en doğruyu seçer ve milletin iradesine saygı duyulması gerekir."

Millet hiç bir zaman ama hiç bir zaman doğru ve tutarlı karar ve tercihlerde bulunmaz ve bulunamaz.. Siyasal ilgisizlik, siyasal kayıtsızlık, siyasal bilgisizlik, siyasal miyopluk, siyasal unutkanlık, partizanlık, seçmene muhtelif kanallardan eksik/ aşırı/ taraflı enformasyon sunulması ve saire. faktörler dolayısıyla seçmenler hiç bir zaman doğru ve tutarlı bir seçim yap(a)mazlar.

2. Yalana cevap: "Devletin malı milletin malıdır."

Devletin malı, milletin malıdır /

Milletin malı herkesin malıdır/

Herkesin malı da hiç kimsenin malıdır.

Hiç kimsenin malını da herkes hor kullanır, kötü kullanır...

Sonuç olarak, "millet sahiptir" sözü gerçek bir mülkiyeti ifade etmez. "Devletin malı milletin malıdır." sözü slogandan öteye bir anlam ifade etmez!...

3.Yalana cevap: "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."

Milletçilik ideolojisinin en büyük sloganı budur... Milleti oluşturan bireyler demokrasi adı verilen tiyatro oyunun figuranlarıdır. Figuranlar sandığa giderler ve oy kullanırlar... Başka bir fonksiyonları yoktur... Milletin vekillerini listeye almak ya da liste dışında bırakmak parti başkanının yetkisindedir.  Seçilmiş iktidar , bir dahaki seçimlere kadar at oynatmakta serbesttir... Atı iyi oynatamazsa, seçenler at üstündeki seçilmişleri düşürebilirler!...  Attan düşürülmek gibi bir güç dolayısıyla olsa gerek söz kutsallaştırılmıştır:   "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."

Hadi be oradan! 

Bugün modern demokrasilerde egemenlik kayıtsız şartsız siyasal iktidarların ve onun başındaki liderin elindedir!...

Yine bugün demokrasilerde egemenlik arka planda plütokrasi ile paylaşılmaktadır!...

Zavallı milletin adı var, kendisi yok!...

***

Kutsal Millet!...

Yüce Millet!...

Kadim Millet!...

Ulu Millet!...

Asil Millet!...