NASYONELİZM

MİLLİYETÇİLİK …. ULUSÇULUK ..

 

 

Nasyonelizm... Milliyetçilik... Ulusçuluk...

Kendi ulusunu sevmek ve onu yüceltmek...

Kendi ulusal (milli) değerlerine, geleneklerine sahip çıkmak...

Milli kültür ve milli değerleri önemsemek...

Bunlarla sınırlı değil...

Bir devleti millet üzerine inşa etmek...

Tek Devlet, Tek Vatan ve Tek Millet...

Belki bununla da sınırlı değil...

Kendi ırkını diğer ırklardan dah üstün görmek ve hatta onlara egemen kılmak...

***
Bir çocukluk hastalığı... İnsan ırkının kızamığı...

"Milliyetçilik bir çocukluk hastalığıdır. İnsan ırkının kızamığıdır.
Eğer bir adam bir marşa ayak uydurup, emir altında neşe içinde yürüyebiliyorsa, benim gözümde beş para etmez. Kendisine yalnızca bir omurilik yetebilecekken yanlışlıkla kocaman bir beyin sahibi olmuştur. Uygarlığın bu kara lekesi en kısa sürede yok edilmelidir.
Emirle gelen kahramanlıktan, bilinçsiz şiddetten, aptalca yurtseverlikten, tüm bunlardan nasıl da nefret ediyorum.
Ben savaşı öylesine tiksinti verici ve aşağılayıcı buluyorum ki böyle iğrenç bir eyleme katılmaktansa kendimi parçalayıp yok ederim daha iyi...
Benim anlayışıma göre, savaşta adam öldürmek cinayetten başka bir şey değildir.
Aynı zamanda hem savaşa hazırlanıp hem de savaşı önleyemezsiniz.
Yalnız bir pasifist değil, militan bir pasifistim. Barış için savaşmaya gönüllüyüm. İnsanların kendileri savaşa gitmeyi reddetmediği sürece hiçbir şey savaşı durduramaz."
Albert Einstein

 

***
 

Milliyetçiliğin kutsalı... Ulusal gurur...  Milli gurur...

“En değersiz gurur, milli gururdur. Bu, onunla gurur duyandaki bireysel özelliklerin yoksunluğunu ele verir çünkü insan neden milyonlarca insanlarla paylaştığı bir özelliğe tutunma gereği duyabilir ki başka türlü? Dikkate değer kişisel niteliklere sahip olan, sürekli göz önünde bulundurduğu ülkesinin hatalarını açıkça görebilecektir. Ama dünyada gurur duyabilecek hiçbir şeyi olmayan her zavallı aptal gurur duyabilmek için son çare olarak ait olduğu ülkesi ile gurur duyar.”
Arthur Schopenhauer

 

***

İnsan topluluklarının ırksal ayrımı!...

Etnik gruplar arasında nefret tohumları!...

“Millet, ataları hakkındaki sanrıyla ve komşularına karşı ortak nefretle birleşmiş toplumdur.”

William Inge

 

***

Hutu'lar, Tutsi'ler!

Kikuyu'lar, Lou'lar!

Türkler, Kürtler!

Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar!

Ermeniler!

Rumlar!

Yahudiler!

......

Savaşlar...

Katliamlar...

Ölümler...

Sürgünler...

Tecritler...

Asimilasyonlar...

Bitmek bilmeyen çatışmalar...

Nefret dili!

Nesillere ekilen intikam tohumları!

***

“Milliyetçilik, insanları tıpkı böcekler gibi farklı sınıflara ayırma ve bu sınıflara dayanarak kimlerin iyi, kimlerin kötü olduğuna karar verme alışkanlığıdır. Milliyetçiye göre, herhangi bir eylemin iyiliği ya da kötülüğünü o eylemin niteliği değil, kimin tarafından yapıldığı belirler. ‘Biz’im tarafımızdan yapıldığı sürece ahlaki açıdan hoş görülmeyecek hiçbir eylem yoktur.”

 

George Orwell

 

“Milliyetçi, kendi tarafınca girişilen katliama karşı çıkmamakla kalmaz, ayrıca bunları hiç duymamak gibi müthiş bir yeteneğe de sahiptir.”

 

***

Adeta bir antagonist  ve  protagonist çatışması!

Bir taraf diyor ki!

Tek Millet!

diğer taraf da diyor ki!

_ "Ama biz de bir milletiz! hem de ayrı bir milletiz! Bakın sizden başka bir dilimiz var. Ana dilimiz, anamızdan öğrendiğimiz dil sizin diliniz değil!"

O taraf Hayır diye bağırıyor!

Olmaz!

Tek Millet!

ve sonuçta iki farklı etnik topluluk arasında ekilen düşmanlık tohumları...

Savaş...  Savaş... Savaş...

Ölümler... Ölümler... Ölümler...

“Uluslar bireyleri ulus adına kurban ediyor; ve 'ulus' sadece bir laftır. Haritanın üzerine çizdiğin çizgiler yeryüzünde hiçbir yerde yoktur. Onlar sadece senin oyunundur. Fakat haritanın üzerine çizmiş olduğun bu çizgiler için savaşmak adına milyonlarca insan ölmüştür; gerçek insanlar gerçek olmayan çizgiler için ölüyor. Ve sen onları kahraman yapıyorsun, ulusal kahramanlar yapıyorsun!”


Osho

 

***

Kim var bunun gerisinde!

Kim?

“Milliyetçilik bayım, şerefsiz bir politikacının son sığınağıdır!”

Samuel Johnson

 

***

İKİ KARDEŞ İDEOLOJİ:

MİLLETÇİLİK VE MİLLİYETÇİLİK

 

Milliyetçilik ve milletçilik kavramlarını birbirine karıştırmamak gerekir. Milliyetçilik, bir devletin inşasını ve bekasını “millet” adı verilen bir topluluk üzerine dayandıran bir ideolojidir. Milliyetçilik ideolojisinde kutsanan “millet” kavramıdır. Milliyetçilik ideolojisinde, sınırları var olan bir toprak (devlet)  üzerinde yaşayan , ortak bir kökenden gelen, aynı dili ve kültürel değerleri paylaşan, güçlü bir aidiyet bilincine sahip olan  topluluk “millet” olarak tanımlanır ve bunun dışındaki etnik grup ve topluluklar o “kültürel kimlik” tanımı içinde kabul edilir. Herkesi kapsayacak bir “vatandaş” üst kimliği yerine belirli bir etnik çoğunluk “millet”in tanımı olur; diğer etnik grup ve topluluklara bu gömlek giydirilmeye çalışılır. Ilımlı milliyetçiliğin masum yüzü vatanseverlik (yurtseverlik) tir. Fakat bu ideoloji özünde bir “ılımlı ırkçılık” tır. Aşırı şovenizm ve milliyetçilik ideolojisi kanlı bir tarihe sahiptir ve ırkçılıktan başka bir şey değildir.