"Ne günlere kaldık ey Gazi Hünkâr!
Eşşek vezir olmuş, katır mühürdar..."

Ziya Paşa