Bir ülkede Yol varsa, orada yoksul ve aşağı konumda olmak, onursuzluktur.

Bir ülkede Yol yoksa, orada zengin ve soylu olmak onursuzluktur.”

Konfüçyüs

 

 

 

Neler gördüm neler? Neler görmedim ki?

 

Onur, şeref, haysiyet yoksunu insanları gördüm... 

 

Halkın vekili, ama halkına zulüm eden yöneticileri gördüm...

Daha fazla makamda kalmak için güç ve yetkisini istismar eden,

suiistimal eden yöneticileri gördüm...

Makamına kimsenin saygı göstermediği ama o makamda kalmak için

onur ve haysiyetini ayaklar altına alan yöneticileri gördüm...

Dindar, ama din istismarcısı olanlarını gördüm...

Zengin, ama edep yoksunu olanlarını  gördüm...

Eğitimli, ama cahil olanlarını gördüm...

Yargıç, ama içinde ahlak ve vicdan yasaları olmayanlarını  gördüm...

Yazar, ama satılmış kalem olduğunu gördüm...

 

Neler gördüm neler? Neler görmedim ki?

 

Baktım...

Baktım...

Bakakaldım!..

 

Yahu, bir insan onuru, şerefi, haysiyeti için yaşamıyorsa ne için yaşar?

 

“Şerefli bir ölüm şerefsiz yaşamaktan daha iyidir”

Tacitus

 

Onur, şeref, haysiyet.... Bunlar olmadan bir insan neye yarar?

 

“Erdemin armağanı, onurdur.”

M. T. Cicero

“Şeref, erdemin parmağına taktığı bir pırlanta yüzüktür.”

Voltaire

 

Bir insan ki, haysiyet yoksunu'… 

En başta kendine saygısı olmayan,  değerleri olmayan, itibarı olmayan.. izzetinefisten yoksun!

Yazıklar olsun! demekten başka ne olabilir ki!

“Şeref, fazilet ve edepledir; asalet ve neseple değildir."

Hz Ali

"Bir şeyin şerefi neslinde değil, zatındadır. Bir şeyin aslını gösteren semeresidir."

Saidi Nursi

 

Devlet başkanı olsa ne yazar!  Cumhurbaşkanı, başbakan, bakan!... Her neyin başı-başkanı olursa olsun!...   Edep olmazsa, ahlak olmazsa, onur-şeref-haysiyet olmazsa neye yarar!

Yüksek mahkeme üyesi bir yargıç olsa ne yazar! 

Profesör olsa ne yazar!

Yüksek tirajlı bir gazetede köşe yazarı olsa ne yazar!

Yazar olsa ne yazar!..

Televizyonda hemen her kanalda, programda ahkam kesen bir gazeteci olsa ne yazar!

Onur yok!

Şeref yok!

Haysiyet  yok!

Doğruluk yok!

Dürüstlük yok!

 

Yok!

Yok!

Yok!

 

 

 

NEYE YARAR Kİ?

 

Bir insan ki,  şeref ve izzetini kaybetmiş, neye yarar ki!

Küçük ve boş işlerin peşinde, neye yarar ki!

Yalan ve çirkin sözlere aldırmaz, neye yarar ki!

Ufak çıkarlar peşinde koşmaktan utanmaz, neye yarar ki!

Ucuz kazançların arkasında, neye yarar ki!

Menfaati olduğu her yerde, menfaati için dinini imanı satacak kadar hayasız, neye yarar ki!

Ehliyet yok, liyakat yok ama düşmüş makam-mevkii peşine, neye yarar ki!

Makam sahibinin önünde eğilmiş, iki büklüm, neye yarar ki!

Zalim yanında, güçlünün arkasında, iktidarın peşinde… neye yarar ki!

O ki yağcılık yapar, yağdanlık! Dalkavuk!... Böyle bir insan neye yarar ki!

Özü, sözü bir değil ki! 

İktidar için gücün ve yetkisini kötüye kullanmaktan geri durmaz ki!...

 

İktidarını zulm ile sürdürür, yıkar, yok eder, bozar!...

 

Edep bilmez ki, utanma bilmez ki, ar bilmez ki!