ÖZGÜRLÜK FELSEFESİ

 

 

 “Ayaklarıma pranga vurabilirsiniz, fakat inancıma vuramazsınız.

Zeus bile beni mağlup edemez.”

Epiktetus

 

“Vücudum köle olsa da düşüncelerim özgürdür.”

Sopheclus

 

“Bir kimsenin düşüncesini açıklayamaması köleliktir.”

Euripides

 

  

ÖZGÜRLÜK FELSEFESİ

Coşkun  Can Aktan

Bedenimi esir alabilirsiniz, ayaklarıma prangalar vurabilir, ellerime kelepçeler takabilirsiniz; çünkü siz zulüm üzerine saltanat kurmuş bir zalimsiniz…

 

Düşünce ve inançlarımı yasaklayabilir, haksız yargılama yapabilir  ve mahkemelerinizde size itaat eden yargıçlar eliyle istediğiniz cezaları da verebilirsiniz. Çünkü siz hak, hukuk ve adalet bilmeyen bir tiranlık rejimisiniz. 

 

Metruk ve karanlık mekanlarda zulüm ve işkence de yapabilirsiniz… Çünkü siz  otoriter ve totaliter bir rejimsiniz, dikta ve baskı rejimisiniz…

 

Alın terimin ve emeklerimin karşılığı olan mal ve mülklerime  meşru olmayan hukuk kuralları ile el koyabilirsiniz…  Ağır vergiler yoluyla yasal soygun da yapabilirsiniz… Çünkü siz haksız ve keyfi uygulamalar yapan bir despotizm rejimisiniz.

 

Özgürlük tarihi, zulme, baskıya ve otoriteye karşı  verilmiş mücadelelerin tarihidir. Otoriter ve totaliter rejimlerin, diktatörlüklerin tarihe gömüldüğünü sanmak büyük bir hata ve yanılgıdır…  Bugün tiranlık rejimleri dünyanın dört bir yanında zulümlerine devam etmektedir.  Adına demokrasi denilen siyasal rejimler kolayca seçimle gelen bir despotizm rejimine dönüşebilmektedir.

 

Hak ve özgürlüklerin sahibi insandır; hak ve özgürlükler için mücadele edecek olan da yine insandır, insanlardır… Boyunduruk ve zulüm altında yaşamaya alışmış, itaat eden, sivil itaatsizlik hakkını bilmeyen, hakları için mücadele etmeyen  ve dahası zulmü alkışlayan köle ruhlu bir milletin sonu hüsrandır, zillettir…