ÖZLÜ SÖZLER ÜZERİNE...

 

Tanınmış Amerikan filozoflarından Ralph Waldo Emerson, özlü sözler üzerine yazdığı bir kitapta (Quotations and Originality) şöyle demektedir: “güzel bir sözü söyleyen kişiden sonraki en önemli kişi o güzel sözü ilk kez alıntı olarak kullanan kişidir.”

 

Öğrenmek ve  öğrendiklerini yazarak başkalarına aktarabilmek bir bilim insanı için güzel bir erdemdir.  Sadece okumak, belki de çok bencilce bir tutkudur.. Çok okuyan bir insanın cehalet perdesini fırlatıp penceresinden daha uzaklara bakabileceğine, yani geniş ufuklarda düşünebilme yeteneğine sahip olacağını söyleyebiliriz. Böylesine bilgili bir kişinin kendisine ve ancak sınırlı sayıda dinleyenlerine katkısı olabilir. Fakat, derinliğine okuyup araştıran, sürekli öğrenme felsefesine inanarak çalışan bir insanın öğrendiklerini kaleme alması ve başka nesillere aktarması harikulade bir sorumluluk ahlakıdır. Hele günümüzde yazılan her şeyin internet kanalıyla  dünyanın en ücra köşelerinde bile erişilebilir olduğu düşünülürse yazmanın ne denli önemi olduğu kabul edilebilir.

 

Sürekli öğrenerek ve bilerek yazmak tabii ki erdemdir… Yoksa bir cahilin kaleminden akan mürekkeplerle yazılan bir metin kirlilikten başka bir şey değildir.  Takdire şayan olan ; sürekli okuyup araştırmak, öğrenmek ve akıl almaz bir biçimde genişleyen bilgi dünyasında mutlak doğruları bilme iddiasında bulunmaksızın yazarak bildiklerini başkalarıyla paylaşmaktır.

 

Güzel sözler söyleyebilmek ve yazabilmek için sürekli okumak ve  sürekli öğrenmek kaçınılmazdır. Etkileyici ve büyüleyici bir şiiri okumak, bir fıkrayı anlatmak,  bir güzel sözü ya da hatırayı aktarmak, bir bilimsel araştırmanın bulgularını bir konferansta aktarmak belki ilkinde anlamlı olabilir. Fakat, aynı şeyleri tekrarlamak sadece ve sadece bir insanın statik bilgi çemberi içinde yuvarlandığını ortaya koyar. Lübnanlı şair ve yazar Halil Gibran’ın şu güzel sözü bu açıdan aktarmaya değerdir:

 

"Akıllı insanlar tarafından söylenmiş sözleri belleyin ve bunları gündelik yaşamınıza uygulayın.Yaşayın onları- ama olur olmadık zamanlarda ezber okumayın, çünkü söylediklerini durmaksızın tekrarlayan biri sırtına kitaplar vurulmuş bir eşekten farklı değildir."

 

Güzel sözlerin insanı güzelleştireceğine inanıyorum… “Bilgi”, “liyakat”, “ahlak”, “erdem”, “kalite”, “özgürlük” gibi evrensel değerleri ve evrensel doğruları vurgulayan özlü sözler okunmasının, insanın olumlu yönde gelişmesine katkılarda bulunacağına inanıyorum.

 

Coşkun Can Aktan: Özgür Sözler     Kitap içeriğine ulaşmak için kapağı tıklayınız.