SAVAŞ ve BARIŞ ÜZERİNE...

PASİFİZM ÜZERİNE::

 

Savaş !

Neden!

İnsanlar yüzünden!

İnsanın doğasında var kavga, şiddet, kötülük..!

İnsanın bulunduğu her yerde...

 

" Kötülük atomun içinde değil, insanların ruhlarındadır.”

Adlai E. Stevenson

 

“Bilim atom bombasını üretti, fakat asıl kötülük insanların beyinlerinde ve kalplerindedir.”

Albert Einstein

 

***

Tarih boyunca insanlar hep savaşmışlardır.

 

“Savaş insanı mahveden kötülüklerin en önemlisidir. Savaş milletlerin varlığını yok eder; en güzel ülkelerin ziyan olmasına sebep olur; en iyi insanları yok eder ve kötülükleri yüceltir; bir ülkeye her türlü karışıklığı, anarşiyi ve yozlaşmayı getirir.”

John F.Kennedy

 

Gerçek şudur ki, savaşın maliyeti her zaman çok yüksek olmuştur. Günahsız sivil insanlar savaşın kurbanı olmuş, kan ve gözyaşı akmıştır.

 

“Ordunun geçtiği yeri dikenler bürür; savaşları acı yıllar izler."

Lao Tzu

“İyi silahlar kötü niyetin araçlarıdır: Yol’u olan onlarla ilgilenmez.”

Lao Tzu

 

 

 

"Kıyıda durup denizde yalpalayan gemilere bakmak hoş bir şeydir; bir şatonun penceresinden, aşağıdaki bir savaşı, savaşanların serüvenini gözlemek hoş bir şeydir; ama hiçbir şey, gerçeğin durduğu yerde -bütün o tepelerden daha yüksek, havası her zaman temiz, dupduru olan o tepede- durup aşağı vadideki yanılmaları, konuşmaları, sisleri, fırtınaları gözlemekten daha hoş olamaz."
Lucretus

 

 

 BARIŞ ÜZERİNE

 

Hobbes'un dediği gibi "İnsan İnsanın Kurdudur."

İnsanların bir arada yaşamaları için amaç barış olmalıdır...

Barış olmazsa, insan insanı yok eder...

İnsan, insanı ezer...

İnsan insana haksızlık yapar...

Zulüm yapar...

Adalet olmaz...

Düzen olmaz...

 

“Doğa kanununun  birinci ve temel ilkesi barışı aramak ve sürdürmektir.”

Thomas Hobbes

 

“Barış içinde yürü.”

(Vade in pace.)

Latin Atasözü

 

“Barış sorunları çözmek ve uzlaşmak demektir.”

Edmund Burke

 

“Ve kurt kuzu ile beraber oturacak, ve kaplan oğlakla beraber yatacak; ve buzağı ve genç aslan ve besili sığır bir arada olacak; ve onları küçük bir çocuk güdecek. Ve inekle ayı otlayacak; onların yavruları birlikte yatacak ve aslan sığır gibi saman yiyecek. Ve emzikteki çocuk kara yılanın deliği üzerinde oynayacak, ve sütten kesilmiş çocuk elini engerek kavuğu üzerine koyacak.”

Tevrat, Isaya 11:10

 

“Çöle dönüştürdükten sonra adına barış diyecekler.”

 (Ubi Solitudinem paciunt, pacem appelant. )

Cornelius Tacitus

 

 

 PASİFİZM ÜZERİNE

 

Pasifizim, her ne amaçla olursa olsun savaşın ve kişisel şiddet kullanımının her türüne karşı olan bir düşüncedir...  Savaşın acımasız sonuçlarının olduğunu ve insani değerlerle bağdaşmadığı savunur...

Pasifizm, savaşa ve şiddete karşı olmak demektir.

Gerçek hayat bu ideal ile hiç bir zaman örtüşmez...

Yeryüzünde kötü insanlar vardır...

Kötü yöneticiler vardır...

Menfaatler vardır...

Menfaat için işbirlikleri vardır...

Sonuçta çatışmalar, kavgalar, savaşlar ve ölümler vardır...