PRATİK İSLAM ÜZERİNE...

 

 

Din gibi hassas bir konuda  eleştirel bir yazı kaleme alırken dikkat etmek zorundayız... Bunun farkındayım!...   Başlıkta da yer aldığı üzere burada yeralan görüşlerim sadece ve sadece pratik islama yöneliktir... Katiyyen İslam düşüncesine ve islamın temel kaynak metinlerine ilişkin değildir.

 

Dünyada müslümanların yaşadığı ülkelerin hemen tamamını gezdim ve gördüm... Suudi Arabistan, Irak ve  Afganistan gibi ülkeler hariç...  Irak ve Afganistan normal şartlarda güvenlik gerekçesiyle seyahat edilebilecek ülkeler kategorisinde değildir... Suudi Arabistan ise denilebilir ki dünyada en zor vize alınabilecek ülkelerin başında gelmektedir!...  Hac ve Umre dışında Suudi Arabistan'a vize almak oldukça zahmetli ve fevkalade caydırıcıdır!...

 

İslamın ayak bastığı her nereye gittiysem....

Müslümanların en yoğun nüfusa sahip olduğu hangi ülkeye gittiysem...

Gördüğüm manzara pek iç açıcı olmamıştır..

 

İç savaş...

Şiddet...

Mezhep çatışmaları...

Canlı bomba ve intihar saldırıları...

Siyasal istikrarsızlık...

Demokratik kural ve kurumların eksikliği...

Demokrasi kültürünün yerleşmemiş olması...

Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğünün fonksiyonel işlerlikte olmaması,

Kötü yönetim...

Tek adam rejimi...

İktisadi yönden geri kalmışlık...

Medeni/uygar bir toplum olmayı henüz başaramamış olmak...

Hoşgörüsüzlük...

Bağnazlık.. Yobazlık...

Cinsiyetler-arası ayrımcılık...

Kadınların haklarının güvence altına alınmamış olması ve yeterince korunmamış olması...

ve saire.. ve saire..

 

Bu saydıklarımı bütün müslüman ülkeler için genelleştiremeyiz belki ama durum ve tablo budur!

Bundan ibarettir...

 

Bu acı ve hüzün verici bir gerçektir!...

 

Haritayı önünüze koyun ve tek tek müslüman ülkelerin durumlarına bakın!...

Sivil ve siyasal özgürlükler, iktisadi özgürlükler, demokrasi, hukuk devleti, yolsuzluk...

İktisadi gelişme, insani gelişme..

ve daha bir çok kriterleri esas alarak islam ülkelerinin durumunu bir inceleyin!

 

***

 

ve insan...

Maalesef islam topraklarında barış ve hoşgörü gibi değerler ekilmemiştir!

Şiddet, çatışma...

ve hoşgörüsüzlük...

 

***

 

 

Müslümanlar dünyanın yaklaşık  65 ülkesinde yaşamaktadır…  Toplam nüfus içerisinde en fazla Müslümanın yaşadığı ülkeler  sırasıyla Endonezya, Bangladeş ve  Pakistandır. Nijerya , Türkiye, Azerbaycan ve Mısır da yüksek bir müslüman nüfusa sahip ülkelerdir.

Tekrar etmek pahasına not edelim...

 

Nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan ülkelerin büyük çoğunluğunda istikrarlı bir demokrasi mevcut değildir…

Nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan ülkelerin bir çoğunda şiddet ve iç savaş yaygındır, siyasal istikrarsızlık hüküm sürmektedir....

Nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan ülkelerin tamamı haritada görülebileceği üzere Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da toplanmıştır. Dünyanın savaşların ve istikrarsızlığın en yoğun yaşandığı bölge burasıdır...

 

  

Dünya dinlerine baktığınızda...

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 31 i hiristiyan, yüzde 22 si müslüman, yüzde 14 ü ise Hindudur...

Orta Doğu ve Kuzey Afrika dışında en fazla sayıda müslüman nüfusa sahip iki ilke  Endonezya ve Hindistan'dır...

 

***

 

Sorun nedir ve kaynağı nerededir?

 

Sorun şudur: Pratik islamın dünyadaki adı islamofobi'dir!...

 

Her geçen gün  müslümanlara karşı duyulan  nefret, ayrımcılık, düşmanlık ve kin besleme giderek artmaktadır...

 

Sorunun kaynağı İslam'da değil,  müslümanlarda aranmalıdır!

 

Cümleyi düzeltelim... ve tüm müslümanları suçlu ilan edecek bir cümle yerine daha doğru bir cümle kurmaya çalışalım!

 

Sorunun kaynağı İslam felsefesine, islam kelamına ve islam fıkhına uygun yaşamayan müslümanlarda aranmalıdır!

 

Sorun müslüman gibi görünen ve  islam adına hareket ettiğini ilan etmiş yobaz ve bağnaz cihadçılardır! 

 

Sorun cihadçılıktır!

 

Sorun tefkircilik ve mezhepçiliktir!

 

ve sorun şüphesiz beşeri sermaye ve sosyal sermayedeki eksikliklerdir!...

 

Medeni , barışçı ve hoşgörülü insanlar yetiştirilememiş olmasındandır!...

 

İster kabul edilen, ister kabul etmeyin...  İslam, pratikte başarısız olmuştur, başarısız kalmıştır...

 

***

 

İslam dinine ve müslümanlara yönelik ön yargı ve ayrımcılığı şiddetle kınıyorum...  Müslümanlara yönelik nefretin artmasını ve müslümalara yönelik şiddeti de şiddetle kınıyorum...

 

İslam düşmanlığı!

 

 

İslam karşıtlığı!...

 

 

Kendini müslüman olarak ilan eden bir kısım kişiler ve grupların yaptıkları kötülükler hiç bir şekilde bir dine mal edilemez!

 

***

 

 

Ama aklıselim müslümanların da oturup müslümanlara yönelik bu ön yargı ve ayrımcılığın nedenlerini anlamaları lazım!...

 

Batı'yı, Avrupa'yı ya da dünya milletlerini suçlamakla olmaz!..