REFORM ve DEFORM ÜZERİNE...

 

 

“Bazı şeyler değiştiğinde ve uygun sınırlarını aştığında,

bu aynı zamanda o değişimin ölümü olur.”

Lucretius

 

  

 

Mevcut kurumsal yapının, yani “status quo”nun tümüyle tahrip edilmeden değiştirilmesini öngören reformcu bir yaklaşım gereklidir.

Reformun önemine ve gereğine inanmalı, fakat aynı zamanda reformların toplumsal yapı ve kurumlarda deformasyona yol açabileceği tehlikesi gözardı edilmemelidir.

Reform gereklidir ve kaçınılmazdır.

Ancak uzlaşma ve hoşgörüye dayalı olmayan bir reform başarılı olamaz.

***

“Mimarlarınızın yaptıkları binalar hiçbir temele dayanmıyor. Bu temel bir kez sağlansa, herhangi bir dev yapının inşasına yardım elini uzatmaktan kaçınmayacağım, ama önce Dos Pusto (Bir yer ver ki dayanayım) diyorum.”

Edmund Burke

 

“Reform yanlışların düzeltilmesidir; devrim ise gücün transfer edilmesidir.” Jedward Bulwer-Lytton

 

“Değişim mutlaka olur. Ancak ilerlemek kesin değildir.”

E.H.Carr

 

 “Eğer tarihten öğrenilecek bir ders varsa o da amaca ulaşmak için kullanılan kötü araçların yarattığı deformasyondur.”

B.H.Liddell Hart

 

“Bir devleti hiçbir şey yenilik kadar rahatsız etmez: Değişiklik hep kötülüğe ve zorbalığa yol açar. Bir tek parça bozulunca düzeltilebilir: Her şeyin özündeki bozulma ve çürüme eğiliminin bizi ilkelerimizden uzaklaştırmasına da karşı koyabiliriz; ama koca toplumu yeniden kalıba dökmeye, bu kadar büyük bir yapının temellerini değiştirmeye kalkmak, düzeltecek yerde silip süpürmek, ufak tefek kusurları toptan bir kargaşalıkla düzeltmek, hastalıkları ölümle iyi etmek, “Devlet değiştirmekten çok yıkmak isteyen” kimselerin işidir. Dünyanın birden düzeleceği yoktur; ama insan kendini sıkan şey karşısında o kadar sabırsızdır ki, her ne pahasına olursa olsun ondan kurtulmak ister. Binlerce örnek de gösteriyor ki dünya böyle çabuk iyileşme aramaktan hep zarar görür: Durumunda genel bir iyileşme olmadıkça, bir an dertten kurtulması iyileşmesi demek değildir.”

Michel de Montaigne

 

“Her şeyi yasa ile düzenlemeye kalkışanlar, reform yapacaklarına deform yapmış olurlar.”

Spinoza

 

 “Ne kadar fazla değişim olursa, o kadar fazla şey değişmez kalır.”

Alphonse Karr

 

 “Her hareket ileriye doğru değildir; her değişim de gelişmeye açık değildir.”

Ellen Glasgow

 

 “Her değişim daima başka değişimlere ihtiyaç gösterir.”

Niccola Machiavelli