DEVLET VE SAĞLIK HİZMETLERİ...

VERİMSİZ DEVLET HASTANELERİ ÜZERİNE...

 

 

“ Sağlık olmadan ne paranın ne de başka bir şeyin bir değeri yoktur.”

Democrit

 

“Hem aç kal hem de doyuncaya dek ye, ama doymayı yeğ tut;

hem uyanık kal hem uyu, ama uyumayı yeğ tut;

hem otur hem kımılda, ama kımıldamayı yeğ tut.”

Francis Bacon

 

 

Devlet hastane binalarının yapımı  için yapılan  harcamalar!

İhaleler ve yolsuzluklar!...

İsraflar ve savurganlıklar!...

Gizli işsizlik!... Gereksiz işgücü!  Şişirilmiş kadrolar!...

Bir doktorun yapacağı işi beş doktor yapıyor!

Bakımsız malzemeler ve teçhizat!

Zaman israfı!...

Bugün git sonuç için şu gün gel!...

Vakit ve nakit kaybı!...

Görünmez maliyetler!

İlgisizlik!

Nezakatsizlik!

Vurdum duymazlık!

Hepsi ve daha fazlası devlet hastanelerinde mevcut!

***

Bunları okuyan pekala şunu söyleyecektir...

Bilmediğimiz şeyler mi bunlar!

Doğru!  Benim de yıllardır söylediğim ve savunduğum , ama anlamadığımız ve kavramak istemediğimiz şey şu...

Doktoru değiştirmek çözüm değil! Siz hastaneyi değiştirin!

Doktor aynı doktor!.. Devlet hastanesinde de özel muayenehanesinde, özel hastanede de çalışan doktor, aynı doktor! Ama kendi muayenehanesinde ve özel hastanede  hızlı ve  verimli hizmet sunan doktor maalesef aynı çabayı devlet hastanesinde göstermiyor!

***

Sorumluluk ahlakı!

İyi yönetim!

Etkin denetim!

Liyakat!

Etkin insan kaynakları yönetimi!

Performans değerlendirme ve ölçme!

Güya bunlar olursa devlet hastaneleri de özel hastaneler gibi verimli çalışır tezleri, argümanları!

Koca bir HAYIR diyorum!...

***

Uzmanlık alanım olmamasına rağmen Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi alanında çalışmalar yaptım... Yaklaşık 5 yıl Sağlık Bakanlığı'nda danışman olarak çalıştım...  Bu yıllarda kaleme aldığım bir çok yazıda hep devletin sağlık hizmetleri alanındaki rolü ve fonksiyonlarının azaltılmasını/daraltılmasını ve bu görev ve fonksiyonların özel kesime devredilmesini savundum...

Kitap içeriğine ulaşmak için tıklayınız...

***

Sağlık, her şeyin temelidir. Bireyin bebeklik, çocukluk, ergenlik, gençlik dönemlerinden başlayarak orta ve ileri yaşlara ilerlemesinde sağlık her zaman önemlidir. İyi sağlık koşulları olmadan bireyin sağlıklı yaşama başlaması mümkün değildir. Aynı şekilde, bireyin yaşamının her anında sağlıklı olması yaşamdan zevk almasının ve yaşama değerler katabilmesinin olmazsa olmaz koşuludur.

Sağlık, sadece bireysel anlamda değil, müreffeh bir toplum oluşturabilmek için de önem taşır. Günümüzde sağlık hizmetleri, bir ülkenin gelişmişlik seviyesini belirleyen en önemli toplumsal hizmetlerin başında gelir.

Geleneksel olarak sağlık hizmetleri hemen her ülkede “kamusal hizmet” olarak ele alınmış ve devlet tarafından sunulması gereken bir hizmet olarak değerlendirilmiştir. Ancak, içinde yaşadığımız değişim çağında bir çok alanda olduğu gibi  devletin sağlık hizmetleri alanındaki rolü ve fonksiyonlarında çok önemli değişiklikler yaşanmaktadır.