SAMİMİYET ÜZERİNE::

İKİYÜZLÜLÜK ÜZERİNE

 

 

Kendini gizleyip örtmenin üç derecesi vardır. Birincisi, kişinin hiçbir ilgiyi üzerine
çekmediği, kim olduğunu belli edecek hiçbir ipucu vermediği durumlarda göze çarpan
içine kapanıklık, çekingenlik, ağzı sıkılıktır. İkincisi, sözleriyle davranışlarıyla
göründüğünden başka olmaya çalışan kişideki olumsuz nitelik, ikiyüzlülüktür. Üçüncüsü
ise olumlu anlamda, insanın bile bile, direterek, gerçekte olduğundan başka görünmeye
çalıştığı durumlardaki yapmacıktır."
Francis Bacon

 

  

Bir insan konuşmasında, hal ve hareketlerinde samimiyet barındırmıyorsa,  yani samimiyet yoksa o insandan uzak durun!...

Sinsilik en adi insan karakterlerinden birisidir...

Yapmacık!..

İki yüzlü!

İki tarafı da memnun eden!

İki tarafa da arka tarafta başka söz söyleyen!

O'na da sen haklısın, diğerine de sen haklısın diyen!

Uzak durun bu insanlardan!

***

 

"Artık ikiyüzlüleri sevmeye başladım. Çünkü yaşadıkça yirmiyüzlü insanlar görmeye başladım."

Mehmet Akif Ersoy

 


"Aldanma insanların samimiyetine, menfaatleri için gelirler vecde, vaad etmeseydi Allah cenneti;O'na bile etmezlerdi secde."

Mehmet Akif Ersoy

 

 

JOHARI PENCERESİ

 

 

Bildiğiniz ve tanıdığınız bir insanı acaba ne kadar tanıyorsunuz!

Bazı insanlar kapalı bir kutudur!...

Yıllar geçse de ne olduğunu, kim olduğunu tam olarak anlayamazsınız!

 

Johari penceresinden insanlara bir bakalım:

 

Açık Alan (Open) : Kişinin hem kendisi hakkında bildiklerini hem de diğerlerinin o birey hakkındaki bildiklerini içermektedir. Örneğin, Ahmet bey, henüz bekar ve  üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

 

Gizli Alan (Hidden) :  Kişinin kendisinin bildiği ama başkalarından gizlediği bilgiler. Ahmet bey, bekar olduğunu söylüyor ama aslında onun resmi olmayan bir evliliği var ve üstelik o evlilikten bir de çocuğu var.

 

Bilinmeyen Alan (Unknown):  Kişinin kendisi hakkında bilgi sahibi olmadığı bir alan.  Aynı şekilde başkalarının da O kişi hakkında bilgi sahibi olmadıkları bir alan..

 

Kör Alan (Blind Spot):  Kişinin kendisi hakkında bilmediği ama başkalarının O kişi hakkında bilgi sahibi olduğu bir alan. Örneğin, Ahmet bey kendisine ait bazı kişilik bozukluklarının farkında değil ya da bilmiyor ama başkaları Ahmet beyin bu durumunun farkında...

 

 

Anlattığımız bu durum Johari Window olarak adlandırılıyor... Joseph Luft ve Hary Ingham tarafından geliştirilen ve yazarlarının ön adlarının birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir kavram... Kişisel gelişim ve kişinin kendi kendini tanıması (self-awareness) alanlarında yaygın olarak kullanılan bir matris...

***

 

Tamamen kapalı kutu bir insana güvenir misiniz?

Sürekli kendi ve ailesinin sırlarını gereksiz ve anlamsız biçimde ifşa eden bir insan hakkında ne düşünürsünüz?

Başkaları hakkında sahip olduğu bilgiyi oradan oraya taşıyan bir dedikoducu insanla dost olmak ister misiniz?

Hayır! Bunların hiç birisini istemem!

 

İçi-dışı bir temiz bir insan olmak isterim...

Duru-dupduru bakan insanları severim...

Konuşurken samimiyetinden şüphe etmediğim insanlara güvenirim ve Johari penceremden onlara bir yer açarım...