ŞEYH UÇMAZ, MÜRİT UÇURUR.

 

Hiç unutmuyorum.. Yıl 1987.  Amerika'dayım... Bir haftalığına aynı evi paylaştığım bir İtalyan iktisatçı sohbetimizde bana şöyle dedi...

-  Never read, but always quoted.... (okumuyoruz ama her yerde ona atıfta bulunuyoruz)

Bu sözü İktisat bilimin kurucusu olarak kabul ettiğimiz Adam Smith'e atfen söyledi.

Hakikaten de öyle, bakıyorum da yüzlerce genç araştırmacı çalışmalarında ikinci yada üçüncü el kaynaklardan yararlanarak Adam Smith'e atıfta bulunuyorlar..

İyi de Adam Smith'in kendi eserini okumadan üçüncü el kaynaklardan alıntılar/çalıntılar yaparak nasıl Adam Smith'in eserinden yararlandığınızı gösterirsiniz!...

John Maynard Keynes... İktisat biliminin en büyüklerinden birisi... Bakın iktisat kitaplarının hemen tamamında Keynezyen İktisat diye bir bölüm vardır.... Hemen tüm kitaplardaki Keynes hakkında yazılanlar ile Keynes'in eserindeki düşüncelerini bir karşılaştırın... Tamamen farklıdır!... Keynes'in müritleri Keynes'in fikirlerini öylesine anlam erozyonuna ve yorum enflasyonlarına uğrattılar ki sonuçta bir Keynezyen İktisat ortaya çıktı ama bunun Keynes'in İktisatı ile  bir alakası yok!..  Nobel ekonomi ödülü sahibi Friedman'da -belki de bunun üzerine - isabetli bir güzel söz söyledi:

"Üstadı müridine bakarajk yargılama."

Milton Friedman

 

 

Özetle, siz siz olun hiç bir zaman müritlere inanmayın!...

 

Bir düşünceyi , doktrini ya da ideolojiyi orijinal eserlerden okumaya çalışın.

 

Mümkünse birincil kaynaklardan okuyun...

 

Bilmediğiniz ve tanımadığınız bir fikir adamını başkalarının dedikodusu ile değerlendirmeyin!

 

Daha fikirlerini okumadan bazı sıfatlarla yakıştırmalar yapmayın...

 

Haksız yere kendi ideolojinize göre yorumlar yapmayın!...

 

Bilmeden konuşmayın ve o konuda yazmayın!...

 

DİNDE ASLİ KAYNAK ESASTIR!

 

 

Din hassas bir konudur!..

Hele hele din konusunda yüzeysel bir bilgi sahibi olduğumu bilerek dinler ve inançlar konusunda yazarken çok dikkat ederim...

 

Özenle ve dikkatle yazıyorum:

 

madde-1:

ne müritlere inanın ne de şeyhe!

ana kaynağı esas alın...

 

madde-2:

hadis, tefsir, tasavvuf, fıkıh..

Kur'an ile hiç bir şekilde uyuşmayan uydurma hadislere,

yorumlara itibar etmeyin..

Kur'an-ı Kerim'i esas alın...