SONSÖZ

  
Gençlik yıllarımdı...

Bir zaman Montaigne'nin Denemeler'ini; bir sonraki zaman Bacon'un Denemeler'ini büyük bir hayranlıkla okurdum...

Hala hala bu iki kitap başucu kitaplarımdır!...

Gençlik yıllarımdan beri hep bir Denemeler yazmak isterdim!...

hAYAT VE hAKİKAT'in ortaya çıkmasını bu iki büyük akıla borçluyum...

Montaigne denemeler üzerine ilk yazılarını 1571 de yazmaya başlıyor... Henüz 38 yaşında...

Montaigne öldüğünde Bacon 30 yaşlarında bir genç adamdı....

O da Montaigne'e hayranlık duyarak ve ondan esinlenerek Denemeler yazmaya başlıyor ve 36 yaşında ilk on denemeyi tamamlayarak yayınlıyor...

***

Bir Montaigne olabilir miyim!... Bir Bacon olabilir miyim!...

Böyle büyük bir akıla, bilgiye, içgörüye, öngörüye sahip değilim! Bunu biliyorum...

Öylesine etkileyici  güçlü bir kaleme ve yazma üslubuna da sahip değilim...

Onlara derin bir hayranlık duyarak yazdım ve yazıyorum...

Taklit etme niyetinde değilim!...

Kendime has bir üslup ile yazmak tutkusundayım!...

Ama bir hakikat bilinsin isterim ve kendini beğenmişlik olarak yorumlansın istemem...

Montaigne tüm yıllarını Fransa'da , Bacon ise İngiltere'de geçirdi...

Yaşadıkları ülkeler ve sınırları belli idi..

Oysa ben dünya coğrafyasının neredeyse tamamına birden çok kez seyahatler yaptım....

Çok gezdim ve çok gördüm...

Ahlak felsefesi, din felsefesi, siyaset felsefesi başta olmak üzere gençlik yıllarından bu yana felsefe üzerine sürekli okumalar yapıyorum...

İktisat, yönetim, sosyoloji, siyaset bilimi, politika, devlet başta olmak üzere sosyal bilimlerin pek çok alanında eserler okuyorum...

Ömrüm boyunca...  Çok okudum ve çok yazdım...

***

Öğrendim ve öğreniyorum...

hAYAT VE hAKİKATİ için tüm bilge insanlara, büyük akıl sahiplerine çok şey borçluyum...

 

***

Gerçek, öğrenilebilir, bilinebilir, test edilebilir, ölçülebilir..

Gerçek zeka ile hAKİKAT ise akıl ve mantık  ile kavranabilir.

Zeki olan bir insan hAKİKAT'i görmeyebilir, anlamayabilir ve kavramayabilir.

Ama akıl/idrak sahibi bir insan çok zeki bir insan olmasa da hAKİKAT'i görebilir, hAKİKAT ile buluşabilir...

hAKİKAT dediğimiz şey gerçekliği de kapsayan ama onun ötesindeki her şeydir!...

hAKİKAT sadece bildiğimiz, gördüğümüz, dokunduğumuz, deneyim sahibi olduğumuz, algıladığımız olgular değildir; bunun ötesinde akıl yürütme ve içgörü ile ulaşabildiğimiz her şeydir!

***

hAKİKAT sadece okumakla bilinmez!

hAKİKAT, hAYAT ın ta kendisidir!...

Hayatı yaşayarak ancak hAKİKAT anlaşılabilir!

hAKİKAT'in tek ve ana kaynağı din değildir, teoloji değildir, ilahiyat değildir, iman değildir, ibadet değildir,  tefekkür değildir!...

Tek başına felsefe de değildir!...

hAKİKAT sadece bir mekan ya da coğrafya sınırları içinde de var değildir!...

O her yerdedir!...

***

 

hAYAT VE hAKİKAT'i anlamak için gönlünü ve idrakini yoracaksın!...

 

O zaman

 

hAYAT VE hAKİKAT

 

'e belki ulaşabilir ve onu kucaklayabilirsin...

 

***

öğrendiğimiz

hAYAT VE hAKİKAT

derslerini

samimiyetle yazdık... İçimizden geldiği gibi yazdık...

Bildiğimiz, gördüğümüz ve inandığımız doğrular ne ise onları yazdık...

 

***

ve sıklıkla şu soruyu soruyoruz kendimize:

Neye yarayacak ki!

Neye hizmet edecek ki?

ve hepsinde  önemlisi değer mi ki?

Gözlerimizin cevherlerini eskitmeye değer mi ki!...

 

***

 

Varsın, olsun!..

Biz bunları biliyoruz!...

Değersiz insanların değere bir paha biçemeyeceklerini pekala biliyoruz!..

En azından bunun farkında ve bilincindeyiz...

 

***

 

Yazdıklarımızı okuyanlar ve anlayanlar içimizi ve ruhumuzu bir gurur ile aydınlatırlar!...

Onlara selam olsun!...

 

"Uğraşma boşuna.  Seni ancak gördükleri

 ve duydukları kadar anlayacaklar.

Gördükleri, ancak kendi anladıkları kadarı olacak."  

 Mevlâna Celaleddin Rumi