SOSYAL ÇÖKÜNTÜ ÜZERİNE...

 

  

Sosyal çöküntü ya da sosyal çöküş...

Sosyal sermayenin tükendiği bir toplum...

Kısa ve öz bir tanım... Böyle tanımlıyorum sosyal çöküntüyü...

Sosyal çöküş, sosyal sermayenin tükendiği bir toplumsal yapıda ortaya çıkar...

Sosyal sermaye = ağlar, bağlar, akrabalık ilişkileri, dostluk, sevgi, yardımlaşma, iyilikseverlik, güven, değerler, erdem...

Bir toplumda ağlar ve bağlar çözülmüşse, değerler erozyona uğramışsa, bireylerin birbirlerine ve kurumlar olan güveni azalmışsa o toplum sosyal çöküntü içindedir...

Sosyal bataklık içindedir...

Sosyal bataklık...

Bataklıklar, bataklık sinekleri üretir... Sivrisinekler, sıtma hastalığını yayarlar...

Sosyal bataklıklarda her türlü zehirli insan haşereleri (!) oluşur ve muhtelif toplumsal  hastalıklar yayarlar!...

Bir defa bu sosyal bataklık ortaya çıktığında oradan çıkmak kolay değildir!...

Balçık içinde debelen dur!...

Sosyal bataklığı kurutmak öyle kolay değildir!...

***

Parasal sermaye, finansal sermaye, fiziki sermaye, beşeri sermaye....

Bunlar bir yana sosyal sermaye bir yana!....

Zenginlik, refah, milli gelir, eğitim, bilim... Bunlar bir yana, sosyal sermaye bir yana!...

Sosyal sermayenin olmadığı bir toplumda zenginliğin de , eğitimin de , alınan diplomaların da hiç bir değeri ve anlamı yoktur...

Sosyal sermayesi güçlü bir toplum oluşturmak ana hedef olmalıdır....

 

SOSYAL SERMAYESİ GÜÇLÜ TOPLUM : AHLAK + ERDEM + DEĞERLER

 

“Ahlak esasen toplumu çöküntüden kurtaracak ve toplumun muhafazasını

sağlayacak bir araçtır.”

Friedrich Nietzsche

“Ahlak ilmi faziletler ve reziletler ilmidir ki, nefsi faziletlerle süsleme ve reziletlerden koruma yollarını gösterir.”

Katip Çelebi