SOSYALİZM :: KOMÜNİZM

MARKSİZM :: LENİNİZM

 

 

“Sosyalizm, yoksulluğu, adaletsizliği ve eşitsizliği hiçbir zaman ortadan kaldıramayacaktır.” 

Leo Tolstoy

 

“Komünizm sefalet ve yokluk ekonomisidir.”

Eleanor Roosevelt

 

  

Bireylerin ekonomik ve siyasi hak ve özgürlükleri marksist ve sosyalist devlet sistemlerinde ya hiç yoktur veya önemli ölçüde budanmıştır. Mülkiyet, miras, sözleşme hakkı ve özgürlüğünün bulunmadığı bir ekonomik sistem olan marksizm ve sosyalizm esasen sakat ya da eksik bir ideoloji olarak değil, “ölü” olarak doğmuştur.

 

Sosyalizm sadece uygulamada iflas etmiş değildir...

 

Sosyalizm teorisi de  ve felsefesi de iflas etmiştir..

 

***

 

“Serbest bir ekonomide, bir işadamı bir hata yaptığında bunun sonuçlarından kendisi etkilenir ve sonuçlarına kendisi katlanır; kontrollü bir ekonomide, merkezi planlamayı yapanlar bir hata yaptığında, bundan bütün ülke zarar görür.”

Ayn Rand

 

 “Despot insanlar yok edilmektedir, fakat devlet hala kollektif bir despot olarak varlığını sürdürmektedir.”

William Dean Howells

  

“Biz her insanın yaptığı hizmetin kendisi için veya serbest pazarlık suretiyle başkaları için yapılabileceğini kabul ediyoruz. Komünistler bu hakkı reddediyorlar. Onlar bütün hizmetlerin merkezi bir otorite tarafından kontrol edilmesini istemektedirler.”

Frederic Bastiat

 

 “Komünizm bir ekonomik sistem olarak çöktü gitti. Servet yaratacağı yerde sefalet yarattı. Ekonomik kalite yerine, daha önce eşi görülmemiş ekonomik imtiyazlara kavuşan memurların nomenklaturasını yarattı.”

Peter Drucker