GENÇ BİLİM İNSANLARINA TAVSİYELER...

 

 
 Ulvi bir meslek sahibi olduğunuzu asla unutmayın. Bilim adamı olarak sorumluluklarınızın büyük olduğunun idraki içinde olun.

 

***


"...Bilge göz için değil, dünya için çalışır,
ilkinden uzaklaşır, ikincisine yaklaşır."
Lao Tzu

“Sadece bir iyi vardır, bilgi; ve sadece bir kötü vardır, cehalet.”
Sokrates
 

***


 Sahip olduğunuz ve kariyerinizin ileriki aşamalarında alacağınız ünvanlar sizi bilgili kılmaz... Bilgili olmak için daha fazla okuyun... İnsan için öğrenmenin sınırı olmadığını ve olmayacağını kabul edin.


"Öğrendikçe her gün daha çok şey bilirsin;
Yol'daysan, her gün bir şeyler kaybedersin.
Kaybede kaybede,
sonunda eylemsizliğe ulaşırsın;
hiçbir şey yapmazsan, yapılmadık hiçbir şey kalmaz."
Lao Tzu
 

***

 


 Çalışma ahlakına sahip olun... Eğitim ve öğretimde daha fazla gayret göstererek öğrencilerinize faydalı olun... Bilimsel araştırmalara katkıda bulunarak bilimin gelişmesinde pay sahibi olmaya çalışın...


"Gözlerinin cevherini nerelerde eskittin, beş duyunu nerelerde kullandın?"
Mevlana Celaleddin Rumi
 

 

***


 Okuyun... Okuduğunuz kadar da yazın.. Sadece çok kitap okumanız, çok şey ifade etmez... Sahip olduğunuz bilgileri başkalarıyla paylaşın... Öğrendiklerinizden daha fazla insanın yararlanması için mutlaka yazın...


"Oku! İnsana bilmediklerini belleten, kalemle yazmayı öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir."
Kuran-ı Kerim
El-Kalem 96/3-4-5


"Yazan birisiyim çünkü, yazmak ilerlemeyi ve gelişmeyi sağlamıştır."
St. Augustine

"Okuyarak öğrendiğin kadar, yazarak da öğren."
Lord Acton

 

***


 İnterdisipliner ve hatta multidisipliner çalışmanın çok gerekli olduğuna inanın... Kendi disiplinlerinizin ötesinde başka disiplinlerle de ilgilenerek ufkunuzu genişletin.


"Sadece iktisat bilen bir kimse iyi bir iktisatçı olamaz."
Friedrich A. von Hayek

 

***


 Dünyadaki değişimi ve yeni gelişmeleri sürekli izleyin.. Yeni ufuklar kazanma gayreti içinde olun...


"İlmin değeri de diğer mumların kendisinden ışık aldığı enerji kaynağına benzer."

Nizamülmülk

"Ben manevi miras olarak hiçbir nass-ı kat'i, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış düstur bırakmıyorum.
Benim manevi mirasım ilim ve akıldır."
Mustafa Kemal Atatürk

 

***


 Bulunduğunuz ortamları iyileştirmek için çaba içinde olun... Bir el uzatın...


“Mimarlarınızın yaptıkları binalar hiçbir temele dayanmıyor. Bu temel bir kez sağlansa, herhangi bir dev yapının inşasına yardım elini uzatmaktan kaçınmayacağım, ama önce Dos Pusto (Bir yer ver ki dayanayım) diyorum.”
Edmund Burke

 

*** Bilim adamı olarak önce kendinizi tanıyın ve bilgilerinizin sınırının idraki içinde olun...


“İlim ilim bilmektir,
İlim kendin bilmektir,
Sen kendini bilmezsen,
Bu nice okumaktır.”
Yunus Emre
 

***


 Eğitimli bireyler olarak daima ahlaki davranmaya özen gösterin.. Ahlak ve erdem sahibi bir birey olmanın onurunu taşıyın....


“Üstat dedi ki; iradeni gerçek prensipler için kullan. Erdemli olan şeyleri kazanmaya çalış. Kendini iyiliğe ver. Eğlencelerin sanat için olsun."
Konfüçyüs
 

***


 Hiç bir şey için geç kalmış olduğunuzu düşünmeyin... Bir yerden başlayın ve yaşama bir şeyler katmanın onurunu, gururunu ve mutluluğunu taşıyın.


“Başlayan yarısını başarmış demektir.”
Horace
 

***


 İleride makam sahibi olduğunuzda bu makama layık olmaya çalışın... Başka makamlara getireceğiniz insanların bilgili, çalışkan, ahlaklı ve erdem sahibi insanlar olmasına özen gösterin.


"Yüksek makamların şunun bunun aracılığı ile verilmesi doğru değildir. En bilgilisi hangisi ise ona verilmek gerektir... Bir cahilin, sırf eskidir diye bir bilgilinin önüne geçmesi haksızlıktır. Bilgi ve diyaneti olunca, genç de olsa zarar vermez. Yaşlı ile genç, bilgi ile marifette eşit olunca yaşlının önüne geçmesi daha doğrudur. Amma bilgi ve marifetten yoksun olunca 1000 yaşında da olsa halka faydası olmaz. Ve hakkı yanlıştan ayıramaz."
Koçi Bey
 

***


 Kişilik sahibi olun.. Kişiliğinizi ve onurunuza hiç bir zaman otoriteye köle yapmayın... Bir takım menfaatler elde ederek otoriteye kişiliğinizi, onurunuzu , gururunuzu teslim etmeyin... Mesleğinizde ünvan sahibi olmak, yükselmek için asla ve asla karakterinizi ve onurunuzu çiğnetmeyin.... Özgürlüğünüzden vazgeçmeyin...


" Her türlü otorite alçaltıcıdır. Otoriteyi kullananları da, üzerinde otorite uygulananları da alçaltır... Belli bir sevecenlikle ve bazı ödüller ve karşılıklarla birlikte uygulandığında insanı ürkütücü derecede ahlaksızlaştırır. Bu durumda insanlar, üzerlerindeki korkunç baskının daha az bilincine varırlar ve böylece yaşamlarını, evcil hayvanlar gibi, herhalde başka insanların düşüncelerinin yansıttıklarının bile farkına varmaksızın, başka insanların standartlarına göre yaşayarak, pratikte sanki başka insanların giymekten vazgeçtikleri eski elbiselerini giyermiş gibi ve tek bir an için dahi kendileri olmayarak, tatsız tuzsuz bir rahatlık içinde sürdürürler. Değerli bir düşünür, "özgür bir insan, biraz uyumsuz ve isyankar olmalıdır" der. Ve insanlara rüşvet vererek uyum ve itaat göstermelerini sağlayan otorite de aramızda dolaşan aşırı besili bir barbarlık türüdür."
Oscar Wilde

 

***


 Geçmişinizi unutmayın... Geçmişinizden utanmayın... Daima ileriye bakın, gelecek için hayaller kurun ve bunları gerçekleştirmek için mücadele edin..


“Geleceğin hayallerini geçmişin tarihinden daha çok seviyorum.”
Thomas Jefferson

“Eğer sizi ileriye götürürsem beni takip edin!
Eğer sizi geriye götürürsem beni öldürün!”
Ngo Dinh Diem

 

***


 İyi kuralları oluşturun ve bu kuralları çok sık değiştirmeyin... Düzen için kuralların gerekli olduğunu kavrayın...


“İyi bir oyun için iyi oyunculardan ziyade iyi kurallar gereklidir."
James M. Buchanan

 

*** Nerede olursanız olun öncelikle herkes için geçerli olacak genel, açık, adil, istikrarlı, öngörülebilir, basit kurallar oluşturun.. Çıkarlarınız pahasına herkes için adil kurallar oluşturulmasına engel olmayın, destek olun...


“Oyuncuların davranışlarını belirleyen oyunun kuralları (kurumlar) dır.”
Douglas North
 

***


 Herşeyi olduğu gibi kabul etmeyin... Daha iyisini ve mükemmeli arayın..


“Küçük bir isyan daima güzel bir şeydir."

Thomas Jefferson

 

***


 Adaletli olun... Adil davranışı kendinize ilke edinin.


“Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar.”
Konfüçyüs

“Örnek insanlar adaleti anlar."
Konfüçyüs

 

***


 Elde edeceğiniz başarılara hak ederek ulaşın... Sahip olduğunuz ünvanı onurla ve gururla taşıyın.


"Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value."
Albert Einstein Kem gözlü ve çekemez bir insan olmayın. Başarılı insanları engellemeyin. Başarıyı daima takdir edin.

 

"Çekememezlik en bayağı, en aşağılık duygudur, geceleyin buğday tarlasına ayrıkotu saçan Şeytan kişiye en çok yaraşan niteliktir. Çekememezlik her zaman, buğday benzeri bütün iyi şeylerin zararına, karanlıkta sinsi işler çevirir."

Francis Bacon

 

"Çekememezlik çok parlayanları söndürüveren bir kovma cezasıdır, dolayısıyla da büyükleri ileri gitmekten alıkoyan bir dizgindir."

Francis Bacon