ÜMMETÇİLİK ÜZERİNE

  

Ey mümin kardeşler!

Biz müslümanlar kardeş değil miyiz!...

Aynı dinin mensupları değil miyiz?

Aynı Allah'a secde etmiyor muyuz?

Ey din kardeşlerimiz!

Gelin birleşelim!

Gerekirse tek bir devlet altında birleşelim!...

Bütün İslam alemi eğer tek bir çatı altında olursa çok daha güçlü oluruz! Öyle değil mi!

Bırakın milliyetçiliği!

Bir devleti millet temeli üzerine inşa etmek yerine gelin, devletin temelini daha güçlü bir temel üzerine inşa edelim...

Tüm dünya müslümanlarının bir araya geldiği bir İslam Devleti kuralım!...

Haritamıza bakıp, güç kazanın!... İnancınızı eksik etmeyin!...

 

Ya da gelin uzlaşalım!.. Milliyetçilikle inandığımız Ümmetçiliği birleştirelim ve bir büyük sentez oluşturalım... Adına da Türk İslam Birliği diyelim...

 

 

ÜMMETÇİLİK: DİNSEL MİLLİYETÇİLİK!

 

Ümmetçilik...

Pan-İslamizm...

Turancılık...

 

Pan-Türkizm...

 

İslam Birliği...

 

İslam İttihadı...


600 yıllık ümmetçilik hayalinden parçalanarak çıkmış bir düşünce...

 

Siyasi ümmetçilik hevesleri!

 

İslam kardeşliği...

 

***

 

 

Bu kavramların ve sloganların bizi hiç bir yere götürmeyeceği aşikardır!...

 

Bu dinsel milliyetçilik dünya barışına  hiç bir şey sağlamaz...

 

"Atalarından başka övünecek şeyi olmayan adam, patatese benzer;

çünkü kendine ait biricik varlığı, toprağın altındadır."
Justin Brooks Atkinson

“Geçmişiyle övünenleri daha çok patatese benzetirim.

Çünkü ikisinin de işe yarayan tek tarafı toprak altındadır!”
Cenap Şehabettin

 

Bir millet çıkacak ve kendini İslam'ın lideri olarak görüp diğerlerini himayesine altına almaya çalışacak!...

 

Bir lider çıkacak ve kendisini  Allah’ın yeryüzündeki yegâne halifesi ilan edecek ve diğer milletler de bunu kabul edecek!...

 

Ya da daha ılımlı bir düşünce ile demokratik bir İslam organizasyonu oluşturulacak ve o organizasyon İslam aleminin birliğini sağlayacak ve yönetecek!...

 

Siyasetçilerin bir retorik ve demagojisinden başka bir şey değildir Ümmetçilik!...

 

***

 

 

“Benim ne ırk önyargım var, ne sınıf önyargım var, ne de din önyargım var.

Tek umursadığım, kişinin insan olması ve bu benim için yeterli.”

Mark Twain